Rank

En turfares rank är den nivå spelaren uppnått genom sin ackumulerade totalpoäng. Rankerna baseras alltså inte på den poäng som den enskilde turfaren har under en specifik omgång, och en rank behåller man vid ny omgångsstart.

Inom Turf finns det i dagsläget totalt sextio stycken olika ranker som man kan ha (eller, sextio olika nivåer som man kan befinna sig på) som turfare.

Rank 59 uppnåddes av en turfare 2017-12-09. Sedan dröjde det ända till 2022-01-16 innan någon lyckades uppnå Rank 60.

Allmänt[redigera]

Ranken anger spelarens tagningstid och blocktid. Om du är Supporter kan du se din tagningstid och blocktid i supporteravsnittet i huvudmenyn.

Tagningstid[redigera]

Se hela artikeln: Tagningstid

Tagningstiden startar med 30 sekunder vid rank 0 och sjunker med 0,2 sekunder per rank (alltså en sekund per fem ranker). Din tagningstid är alltså (30-(rank/5) sekunder). Lägsta tagningstid utan bonusar är 18 sekunder vid rank 60. Med bonusar inräknade såsom GPS-bonusen och Region Lord-bonusen kan en spelare korta ner sin tagningstid med ytterligare 10 sekunder - till en total tagningstid på åtta sekunder vid rank 60.

Blocktid[redigera]

Se hela artikeln: Blocktid

Blocktiden börjar på 10 minuter vid rank 0, och ökar därefter med 0,25 minuter (15 sekunder) för varje rank, eller med en minut varje fyra ranker. Din blocktid kan därmed räknas ut genom: (rank/4 + 10 minuter). Maximal blocktid är 25 minuter vid rank 60.

Event och Bonanza[redigera]

En spelares rank är satt ur spel vid deltagande i Event och Bonanza. Alla tävlar då på lika villkor.

Lista över ranker[redigera]

Nivå Rank Totalpoäng Blocktid TO-Tid TO-Tid med en bonus TO-Tid med båda bonusarna Info
0.   Newbie 0   10 min   30 sec   25 sec   20 sec   -
1.   Novice Scout 195   10,3 min   29,8 sec   24,8 sec   19,8 sec   -
2.   Experienced Scout 420   10,5 min   29,6 sec   24,6 sec   19,6 sec   -
3.   Advanced Scout 700   10,8 min   29,4 sec   24,4 sec   19,4 sec   -
4.   Master Scout 1 200   11 min   29,2 sec   24,2 sec   19,2 sec   -
5.   Scout Elder 1 900   11,3 min   29 sec   24 sec   19 sec   -
6.   Novice Traveller 3 500   11,5 min   28,8 sec   23,8 sec   18,8 sec   -
7.   Experienced Traveller 5 500   11,8 min   28,6 sec   23,6 sec   18,6 sec   -
8.   Advanced Traveller 8 100   12 min   28,4 sec   23,4 sec   18,4 sec   -
9.   Master Traveller 12 000   12,3 min   28,2 sec   23,2 sec   18,2 sec   -
10.   World Traveller 15 000   12,5 min   28 sec   23 sec   18 sec   -
11.   Novice Explorer 17 500   12,8 min   27,8 sec   22,8 sec   17,8 sec   -
12.   Experienced Explorer 21 000   13 min   27,6 sec   22,6 sec   17,6 sec   -
13.   Advanced Explorer 27 500   13,3 min   27,4 sec   22,4 sec   17,4 sec   -
14.   Master Explorer 35 000   13,5 min   27,2 sec   22,2 sec   17,2 sec   -
15.   Great Explorer 43 750   13,8 min   27 sec   22 sec   17 sec   -
16.   Novice Adventurer 53 750   14 min   26,8 sec   21,8 sec   16,8 sec   -
17.   Experienced Adventurer 65 000   14,3 min   26,6 sec   21,6 sec   16,6 sec   -
18.   Advanced Adventurer 75 000   14,5 min   26,4 sec   21,4 sec   16,4 sec   -
19.   Master Adventurer 86 250   14,8 min   26,2 sec   21,2 sec   16,2 sec   -
20.   Super Adventurer 100 000   15 min   26 sec   21 sec   16 sec   -
21.   Novice Seeker 112 500   15,3 min   25,8 sec   20,8 sec   15,8 sec   -
22.   Experienced Seeker 126 250   15,5 min   25,6 sec   20,6 sec   15,6 sec   -
23.   Advanced Seeker 141 250   15,8 min   25,4 sec   20,4 sec   15,4 sec   -
24.   Master Seeker 158 750   16 min   25,2 sec   20,2 sec   15,2 sec   -
25.   The Seeker 181 250   16,3 min   25 sec   20 sec   15 sec   -
26.   Novice Conquistador 200 000   16,5 min   24,8 sec   19,8 sec   14,8 sec   -
27.   Experienced Conquistador 220 000   16,8 min   24,6 sec   19,6 sec   14,6 sec   -
28.   Advanced Conquistador 241 250   17 min   24,4 sec   19,4 sec   14,4 sec   -
29.   Master Conquistador 263 750   17,3 min   24,2 sec   19,2 sec   14,2 sec   -
30.   Grand Conquistador 300 000   17,5 min   24 sec   19 sec   14 sec   -
31.   Novice Zoner 350 000   17,8 min   23,8 sec   18,8 sec   13,8 sec   -
32.   Experienced Zoner 410 000   18 min   23,6 sec   18,6 sec   13,6 sec   -
33.   Advanced Zoner 480 000   18,3 min   23,4 sec   18,4 sec   13,4 sec   -
34.   Master Zoner 560 000   18,5 min   23,2 sec   18,2 sec   13,2 sec   -
35.   Delicate Zoner 650 000   18,8 min   23 sec   18 sec   13 sec   -
36.   Light Turfer 750 000   19 min   22,8 sec   17,8 sec   12,8 sec   -
37.   Novice Turfer 860 000   19,3 min   22,6 sec   17,6 sec   12,6 sec   -
38.   Experienced Turfer 980 000   19,5 min   22,4 sec   17,4 sec   12,4 sec   -
39.   Advanced Turfer 1 110 000   19,8 min   22,2 sec   17,2 sec   12,2 sec   -
40.   Turf Master 1 250 000   20 min   22 sec   17 sec   12 sec   -
41.   Turf Grandmaster 1 500 000   20,3 min   21,8 sec   16,8 sec   11,8 sec   -
42.   Turf Guardian 1 770 000   20,5 min   21,6 sec   16,6 sec   11,6 sec   -
43.   Turf Knight 2 060 000   20,8 min   21,4 sec   16,4 sec   11,4 sec   -
44.   Turf Hero 2 370 000   21 min   21,2 sec   16,2 sec   11,2 sec   -
45.   Turf Elder 2 700 000   21,3 min   21 sec   16 sec   11 sec   -
46.   Turf Preacher 3 000 000   21,5 min   20,8 sec   15,8 sec   10,8 sec   -
47.   Turf Lord 3 500 000   21,8 min   20,6 sec   15,6 sec   10,6 sec   -
48.   Turf Overlord 4 000 000   22 min   20,4 sec   15,4 sec   10,4 sec   -
49.   Turf Count 4 500 000   22,3 min   20,2 sec   15,2 sec   10,2 sec   -
50.   Turf King 5 000 000   22,5 min   20 sec   15 sec   10 sec   -
51.   Turf Tsar 5 750 000   22,8 min   19,8 sec   14,8 sec   9,8 sec   -
52.   Turf Caesar 6 500 000   23 min   19,6 sec   14,6 sec   9,6 sec   -
53.   Amazing Turfer 7 250 000   23,3 min   19,4 sec   14,4 sec   9,4 sec   -
54.   Incredible Turfer 8 000 000   23,5 min   19,2 sec   14,2 sec   9,2 sec   -
55.   Holy Turfer 9 500 000   23,8 min   19 sec   14 sec   9 sec   -
56.   Turf Angel 11 000 000   24 min   18,8 sec   13,8 sec   8,8 sec   -
57.   Turf Archangel 13 000 000   24,3 min   18,6 sec   13,6 sec   8,6 sec   -
58.   Turf God 15 000 000   24,5 min   18,4 sec   13,4 sec   8,4 sec   -
59.   Turf Titan 25 000 000   24,8 min   18,2 sec   13,2 sec   8,2 sec   -
60.   Turfalicious 50 000 000   25 min   18 sec   13 sec   8 sec   -