Spelregler

(Omdirigerad från Regler och information)
Turf är ett multiplayerspel som går ut på att erövra virtuella områden på fysiska platser i världen.

Förberedelser[redigera]

Aktivera GPS[redigera]

För att kunna spela behöver du göra ett par saker efter att du slutfört genomgången i spelet:

 1. Tryck på ikonen i nedre vänstra hörnet för att aktivera GPS:en i spelet. Ikonen blir gul när GPS:en är aktiverad. Tryck och håll nere samma ikon för att stänga av GPS:en.
 2. Om ikonen är grå är GPS:en avstängd.
 3. Ikonen ska vara upplyst (gul), tryck därefter på ikonen igen för att centrera kartvyn kring din nuvarande position.

Om du inte ser en grön spelarikon i gränssnittet, vänligen kontrollera att du har åtkomst till internet (internetanslutning krävs av spelet) och att GPS:en är aktiverad i mobilens inställningar. Kvarstår problemen, vänligen rapportera detta till Turfs support.

Spelupplägg[redigera]

Översikt[redigera]

I Turf finns det mängder av virtuella områden, kallade zoner, utplacerade på fysiska platser i världen. Spelare i Turf färdas till dessa områden för att ta över dem och på så vis vinna poäng, medaljer och uppnå andra framsteg. En central beståndsdel i Turf är att zoner inte permanent tillhör den spelare som tar över dem, utan kan tas över av andra spelare efter att en viss tidsgräns uppnåtts. Detta medför att spelare kan återta zoner igen ifall de förlorar dem till andra spelare.

Poäng[redigera]

Poäng är en annan stor beståndsdel i Turf som bland annat bestämmer spelarens nivå och placering på topplistorna, som i sin tur rangordnar spelare utifrån den summa poäng de samlat ihop under en omgång. Det finns två typer av poäng: omgångspoäng och totalpoäng. Omgångspoäng är de poäng som en spelare samlat ihop under en omgång i spelet och nollställs när en ny omgång startar. Omgångspoängen bestämmer placeringen på topplistorna och seriespelet. Totalpoängen avgörs genom att den totala mängden omgångspoäng från alla omgångar räknas ihop. Totalpoängen bestämmer din nivå i spelet och är bestående.

I spelet finns två olika källor till poäng, båda kopplade till zonerna i spelet: övertagningspoäng och poäng per timme. Övertagningspoäng är en summa poäng som spelaren får vid övertagningen av en zon. Poäng per timme är en kontinuerlig källa till poäng som ger poäng över tid till spelaren som äger zonen. Övertagningspoängen kan variera baserat på olika faktorer. Om en spelare tar över en zon eller gör en så kallad assisterande tagning, så får spelaren hela poängsumman i samband med övertagningen men poängen per timme uteblir. Om en spelare utför ett så kallat återbesök, det vill säga att en spelare tar över sin egen zon igen efter att en tidsgräns uppnåtts, så får spelaren endast halva övertagningspoängen. Poängen per timme vid ett återbesök står oförändrad. Den totala summa poäng per timme som en spelare får kontinuerligt beräknas utifrån antalet zoner som en spelare äger och vad dessa zoner är värda poängmässigt.

Omgångar[redigera]

Turf delas upp i spelomgångar som varar i ungefär en månad. En omgång i Turf börjar och slutar alltid den första söndagen i månaden klockan 12:00 GMT +1 (Centraleuropeisk tid). Vid varje ny omgång så nollställs spelarens omgångspoäng och alla zoner blir automatiskt neutrala. Flera medaljer är kopplade till de spelare som placerat sig högt på topplistorna i regionen, landet och/eller världen.

Spelarikon

Kom igång-guide[redigera]

Börja spela[redigera]

Demonstration av GUI

Kartvyn och navigering[redigera]

När spelet startas välkomnas du av kartvyn och användargränssnittet. Kartvyn består av den huvudsakliga satellitkartan, användargränssnittet, spelikonerna och zonerna. Du navigerar runt på kartan genom att svepa med fingret. Du zoomar in och ut i kartvyn med hjälp av förstoringsglasen i nedre fältet eller genom att svepa utåt eller inåt med två fingrar. Kartvyn kan lutas genom att svepa uppåt med två fingrar. Minska lutningen genom att svepa nedåt med två fingrar. Kartvyn kan roteras genom att hålla ned ett finger på kartan och svepa ett annat finger i en cirkelrörelse runt det.

Användargränssnitt[redigera]

Användargränssnittet utgörs huvudsakligen av kartvyn som består av satellitkartan tillsammans med spelikonerna, i övre raden visas insamlade omgångspoäng, antal ägda zoner samt nuvarande poäng per timme. I nedre raden visas GPS-knappen, zoomreglagen samt menyknappen.

Övre delen: Från vänster till höger: Aktuell poäng per timme, omgångspoäng och antal zoner som ägs av spelaren.
Undre delen: Från vänster till höger: Ikon för av- och påslagning av GPS:en, zoom-reglage (zooma in och ut), huvudmenyknapp.

GPS-ikonen centrerar även kartvyn på spelaren om GPS:en är aktiverad. Du ser om GPS:en är av eller på genom att se om ikonen är upplyst. Du aktiverar GPS:en genom att trycka på GPS-ikonen och inaktiverar den genom att hålla in GPS-ikonen. Håll GPS:en aktiverad efter zontagning för att erhålla en GPS-bonus. Du kan se om GPS-bonusen är aktiv genom att se om GPS-ikonens silhuett har utsträckta armar. Har den inte det så behöver du ta över en zon för att den ska aktiveras.

Spelikoner[redigera]

Se huvudartikel: Symbollista

Klicka på "Visa" till höger för att visa listan med spelikonerna.

Ikon Namn Beskrivning
User.png Spelarikon Spelarikon vid förflyttning eller stillastående.
User enemy.png Spelarikon -
Medspelare
Spelarikon för medspelare. Finns i samma varianter som spelarikonerna.
Supporter.png Spelarikon -
Supporter
Spelare som köpt Supporterdagar i spelet och därmed låst upp extra kosmetiska uppgraderingar, se Wardrobe.
Supporter white.png Spelarikon -
Supporter vit
Spelare som köpt Supporterdagar i spelet och dessutom spelat Turf 1 år eller längre. Har även tillgång till kosmetiska uppgraderingar, se Wardrobe.
User assist.png Spelarikon -
Assist
Spelarikon vid just genomförd assisterande av zontagning.
User takeover.png Spelarikon -
zonövertagning
Spelarikon vid just genomförd zontagning.
User regionlord.png Spelarikon -
Region Lord
Spelare som just nu äger flest zoner i regionen och krönts till Region Lord.
Sign yellow.png Alarmikon - Gul Alarmikon som betyder att en zon nyligen blivit övertagen och blockerad.
Sign red.png Alarmikon - Röd Alarmikon som indikerar att en zon som du äger har blivit övertagen.
Sign green.png Avisering - Zonändring Aviseringsikon som indikerar att en zon lagts till eller nyligen blivit modifierad.
Sign event.png Avisering - Event Aviseringsikon som visar särskilda zoner för Turf-evenemang.

GPS och förflyttning[redigera]

Efter att ha bekantat dig med de grundläggande funktionerna för navigering kan du aktivera GPS-funktionen. Zoner visas på kartan som röda, gula eller gröna markeringar på kartan. Röda zoner är zoner som tillhör andra spelare, gula zoner är neutrala och tillhör ingen än, medan gröna zoner tillhör dig. Förflytta dig i verkligheten till en plats där en zon ligger. Du kan behöva använda zoomreglaget för att se ordentligt vart du ska. Den gröna spelarikonen indikerar din nuvarande position. När du rör dig rör sig den gröna spelarikonen med dig.

Hur du tar över zoner[redigera]

När du befinner dig inom zonens område kan flera saker hända. Hör du en röst som säger "Taking zone" så har du påbörjat tagningen av en zon. Om rösten säger "Zone blocked", så är zonen inte tillgänglig för tillfället och du behöver komma tillbaka senare. Tiden tills zonen är tillgänglig igen visas om du trycker på zonens markör på kartan. Om du befinner dig i en tillgänglig zon visas en grön stapel på vänster sida och du får ett bekräftande meddelande från spelet att zontagningen pågår. Den gröna stapeln indikerar tiden tills du tagit över zonen, s.k. övertagningstid. Övertagningstiden blir kortare allt eftersom du stiger i rank och erhåller olika bonusar. När stapeln fyllts med grönt har du tagit över zonen. Alla zoner ger en viss mängd övertagningspoäng direkt och ger sedan poäng till dig kontinuerligt (PPH, "points per hour", eller poäng per timme) tills en annan spelare tar zonen från dig. Svåråtkomliga zoner ger ofta mer övertagningspoäng men mindre poäng per timme. Zoner som är lättillgängliga eller högt trafikerade av turfare ger mindre övertagningspoäng men mer poäng per timme.

Demonstration av huvudmenyn.

Huvudmeny[redigera]

Huvudmenyn är den huvudsakliga navigationsmenyn inifrån spelet. Spelet fortgår i bakgrunden medan du är i huvudmenyn. Menyn är uppdelad i fyra rader. Här finns en beskrivning av vad varje alternativ i menyn gör (uppifrån och ner, vänster till höger).


Menyrad 1:

 • Menu exit.png QUIT GAME (Stäng av) - Stäng av spelet.

Menyrad 2:

 • Menu help.png HELP (Hjälp) - Hjälpsida och länkar till externa Turfsidor.
 • Menu search.png SEARCH (Sök) - Sök efter zoner och spelare genom nyckelord.
 • Menu event.png EVENTS (Evenemang) - Se kommande händelser i Turfkalendern.

Menyrad 3:

 • Menu suggest.png SUGGEST (Förslag) - Föreslå zoner/zonplaceringar.
 • Menu supporter.png SUPPORTER (Supporter) - Extrafunktioner som låses upp när du blivit Supporter.
 • Menu userinfo.png PROFILE (Profil) - Se din rank, dina omgångspoäng, ägda zoner, medaljer m.m. på din profil.
 • Menu settings.png SETTINGS (Inställningar) - Kom åt dina inställningar. Här kan du även byta användarnamn.

Menyrad 4:

 • Menu unique.png UNIQUE ZONES (Unika zoner) - Se vilka unika zoner du har tagit i kartvyn.
 • Menu toplist.png LEADERBOARD (Placering) - Få överblick över din rankning i seriespelet, din hemregion, din nation eller globalt.
 • Menu chat.png CHAT (Chatt) - Tar dig till chattkanalerna.
 • Menu.png CLOSE (Stäng) - Stäng ner huvudmenyn.


Skapare: Andrimon AB

Regler[redigera]

 • Det är inte tillåtet att medvetet ta zoner på en plats där man inte befinner sig. Telefonen måste befinna sig i zonen när den börjar tas.
 • Det är inte tillåtet att dela ett konto mellan flera personer.
 • Alla lagliga färdmedel är tillåtna.
 • Inga kränkande/nedsättande handlingar i chatten, onödigt ovårdat språk, hets mot folkgrupp, spridning av länkar med skadligt/olämpligt innehåll eller dylikt.

Allt fusk rapporteras till abuse@turfgame.com.

Avstängning[redigera]

Spelare som inte följer reglerna riskerar att bli avstängda och få användarkontot spärrat. Spelare som inte följer trivselreglerna i chatten riskerar en varning och avstängning från chatten. Om handlingen upprepas kan spelaren bli avstängd och få kontot spärrat. Anses handlingen vara av särskilt allvarlig karaktär kan spelaren eventuellt riskera avstängning med omgående verkan.

Läs mer[redigera]

- Vanliga frågor (FAQ)

- Historik

- Medaljer

- Omgångar

- Ordlista

- Poäng

- Ranker

- Regioner

- Supporter

- Turf på kartan

- Zoner