Seriespel

Från TurfWiki
Hoppa till: navigering, sök

Bakgrund

Möjligheten att spela Turf i seriespelsform har funnits från februari 2013 - 2016. Allt är skapat av spelare och ligger således utanför appen. Jimo håller i det hela medan Knegge har hand om kodning av sidan m.m.

Regler och deltagande

Reglerna liknar till stor del de som används i idrottsliga sammanhang. Varje division har ett visst antal serier. Varje serie har tolv platser. Strax innan (vanligtvis 5 min) en ny turfomgång startar fryser seriespelssidan. I och med att sidan fryst anses slutresultatet fastställt och upp- samt nedflyttning sker enligt färgmarkeringarna. Om spelare anmält att de inte vill vara med eller om de är under 5000 poäng (rödmarkerade) stryks de och de är således inte med vid nästa runda. När en spelare stryks ersätts den av den bästa spelaren i divisionerna under efter att förflyttningarna är gjorda. Redan uppflyttade spelare berörs inte (har redan avancerat) men en nedflyttad spelare kan flyttas tillbaka om denne har bättre poäng än plats 3 i serien under den berörda. Kedjeeffekten fortsätter ned i divisionerna.
Exempel: När omgången är slut har en spelare i Eliten färre än 5000 poäng (röd). Spelaren flyttas ned till Turfettan eftersom spelaren är på nedflyttningsplats. Spelaren stryks sedan från Turfettan som då får en plats över. Den platsen får den poängbäste spelaren av de som innehar plats 3 i div1 (båda serierna).

Vill man deltaga i seriespelet går man in på turf.kng.se/serie och loggar in. Under "My profile" kan man anmäla sig. När anmälan är gjord hamnar man i gruppen för nyanmälda. Har man problem att logga in (Iphone användare tex) så ta kontakt med Jimo (skicka tex ett PM på forumet) så läggs ni in manuellt.

Kvalserien

Man kan när som helst anmäla sitt intresse att vara med i seriespelet och listas då i Kvalserien. När omgången är slut kommer de 16 bästa i Kvalserien att få en plats i div4 serierna. Tänk på att positionerna kan ändras när som helst eftersom spelare alltid kan anmäla sig till Kvalserien. Övriga spelare blir kvar i Kvalserien och får åter kämpa om att bli bland de 16 bästa.

Viktigt om Div4

Innan Div 4 är fylld med 12 spelare i varje har blåmarkeringen ingen betydelse. Det är bara rödmarkerade som kommer att strykas från seriespelet samt de som själva begärt utträde innan ny omgång startar. När Div4 har 12 spelare i varje serie kommer blåmarkerade att åka ur och får anmäla sig på nytt om intresset kvarstår.

Divisionerna och spelarantal

Det finns totalt 6 divisioner med 32 serier vilket betyder att det finns plats för 384 turfare i seriespelet.

Förflyttningar

När omgången är färdigspelad fryser sig seriespelssidan och utgör underlag för upp och nedflyttningar (enligt färgmarkeringarna).

Eliten: Två flyttas ned till Turfettan.
Turfettan: Två flyttas upp till Eliten. Plats 9 -> 1-1. Plats 10 -> 1-2. Plats 11 -> 1-1. Plats 12 -> 1-2.
Div 1-1: Två går upp till Turfettan. Plats 9 -> 2-1. Plats 10 -> 2-3. Plats 11 -> 2-2. Plats 12 -> 2-4.
Div 1-2: Två går upp till Turfettan. Plats 9 -> 2-2. Plats 10 -> 2-4. Plats 11 -> 2-1. Plats 12 -> 2-3.
Div 2-1: Plats 1 -> 1-1. Plats 2 -> 1-2. Plats 9 -> 3-1. Plats 10 -> 3-3. Plats 11 -> 3-2. Plats 12 -> 3-4.
Div 2-2: Plats 1 -> 1-2. Plats 2 -> 1-1. Plats 9 -> 3-2. Plats 10 -> 3-4. Plats 11 -> 3-1. Plats 12 -> 3-3.
Div 2-3: Plats 1 -> 1-1. Plats 2 -> 1-2. Plats 9 -> 3-5. Plats 10 -> 3-7. Plats 11 -> 3-6. Plats 12 -> 3-8.
Div 2-4: Plats 1 -> 1-2. Plats 2 -> 1-1. Plats 9 -> 3-6. Plats 10 -> 3-8. Plats 11 -> 3-5. Plats 12 -> 3-7.
Div 3-1: Plats 1 -> 2-1. Plats 2 -> 2-2. Plats 9 -> 4-1. Plats 10 -> 4-3. Plats 11 -> 4-2. Plats 12 -> 4-4.
Div 3-2: Plats 1 -> 2-2. Plats 2 -> 2-1. Plats 9 -> 4-2. Plats 10 -> 4-4. Plats 11 -> 4-1. Plats 12 -> 4-3.
Div 3-3: Plats 1 -> 2-1. Plats 2 -> 2-2. Plats 9 -> 4-5. Plats 10 -> 4-7. Plats 11 -> 4-6. Plats 12 -> 4-8.
Div 3-4: Plats 1 -> 2-2. Plats 2 -> 2-1. Plats 9 -> 4-6. Plats 10 -> 4-8. Plats 11 -> 4-5. Plats 12 -> 4-7.
Div 3-5: Plats 1 -> 2-3. Plats 2 -> 2-4. Plats 9 -> 4-9. Plats 10 -> 4-11. Plats 11 -> 4-10. Plats 12 -> 4-12.
Div 3-6: Plats 1 -> 2-4. Plats 2 -> 2-3. Plats 9 -> 4-10. Plats 10 -> 4-12. Plats 11 -> 4-9. Plats 12 -> 4-11.
Div 3-7: Plats 1 -> 2-3. Plats 2 -> 2-4. Plats 9 -> 4-13. Plats 10 -> 4-15. Plats 11 -> 4-14. Plats 12 -> 4-16.
Div 3-8: Plats 1 -> 2-4. Plats 2 -> 2-3. Plats 9 -> 4-14. Plats 10 -> 4-16. Plats 11 -> 4-13. Plats 12 -> 4-15.
Div 4-1: Plats 1 -> 3-1. Plats 2 -> 3-2.
Div 4-2: Plats 1 -> 3-2. Plats 2 -> 3-1.
Div 4-3: Plats 1 -> 3-1. Plats 2 -> 3-2.
Div 4-4: Plats 1 -> 3-2. Plats 2 -> 3-1.
Div 4-5: Plats 1 -> 3-3. Plats 2 -> 3-4.
Div 4-6: Plats 1 -> 3-4. Plats 2 -> 3-3.
Div 4-7: Plats 1 -> 3-3. Plats 2 -> 3-4.
Div 4-8: Plats 1 -> 3-4. Plats 2 -> 3-3.
Div 4-9: Plats 1 -> 3-5. Plats 2 -> 3-6.
Div 4-10: Plats 1 -> 3-6. Plats 2 -> 3-5.
Div 4-11: Plats 1 -> 3-5. Plats 2 -> 3-6.
Div 4-12: Plats 1 -> 3-6. Plats 2 -> 3-5.
Div 4-13: Plats 1 -> 3-7. Plats 2 -> 3-8.
Div 4-14: Plats 1 -> 3-8. Plats 2 -> 3-7.
Div 4-15: Plats 1 -> 3-7. Plats 2 -> 3-8.
Div 4-16: Plats 1 -> 3-8. Plats 2 -> 3-7.

Widget för seriespelet

Det finns en utmärkt Widget (inforuta på hemskärmen i mobilen) till seriespelet. Med den slipper du gå in på hemsidan via datorn eller fippla dig fram via mobilen och har alltid koll på din placering i din serie. Lagturf- och Seriespelwidget

Falla ur seriespelet samt att begära utträde

De blåmarkerade i div4 serierna kommer vid omgångens slut att falla ur seriesystemet. Vill man göra ett nytt försök att vara med får man anmäla sig på nytt till Kvalserien. Detta gör man under "My profile". Är man högre upp i serierna men av någon anledning inte vill vara med och leka längre avanmäler man sig under "My profile". Avanmälan är dold för andra spelare för att inte störa pågående omgång. En avanmäld spelare kan ångra sin avanmälan ända fram till omgångsskifte. Avanmälda spelare tas bort vid omgångsskifte. Har en spelare under 1000 poäng poäng blir denne rödmarkerad. Är en spelare rödmarkerad vid omgångsskifte faller denne ur seriespelet, oavsett division. Kan man inte logga in (Iphone användare tex) så ta kontakt med Jimo om ni inte vill vara med och leka längre  :-(

For players outside Sweden

Join the league by logging in to Google at the first page. Then, press "My profile" and sign up. You will be placed in the "Qualification group" until the next round is started.

English thread at the forum
Home of the league

Extern info

På forumet finns flera trådar med löpande diskussioner och frågor kring seriespelet. Sök på Seriespel.

Seriespelets hem: turf.kng.se/serie