Slutet event

För att kunna delta i ett slutet event krävs föranmälan, se även Bonanza.