Småland

Småland är ett landskap i södra Sverige som i Turf är delat mellan de fem regionerna Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland.