Snö

Ett Norsktåg som plöjer genom drivsnö.

Snö är ett vanligt förekommande underlag under vintermånaderna i stora delar av Sverige. Det förekommer ofta i kombination med is, särskilt under snötäcket, vilket kan medföra risk för halka och ökad risk för olycka. Det är därmed rekommenderat att använda dubbdäck ifall det förekommer större mängder snö, särskilt efter en period av tö där smältvatten frusit till och blivit halt. Flera cykelvägar blir sandade på vintern vilket bidrar till att framkomligheten är förhållandevis god även utan dubbdäck.