Spökturfa

Att spökturfa: Att stänga av GPS:en i Turf-appen medan man förflyttar sig mellan zoner.