Ändringar

Zon:KustöBiskop

97 byte lades till, 2 juli 2020 kl. 16.15
ingen redigeringssammanfattning
Någon form av anläggning byggdes åt biskopen i Åbo stift under medeltiden. Den omnämndes första gången i skriftliga källor 7 november 1295 av biskop [https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_I_(biskop_i_%C3%85bo) Magnus I]. Det är inte känt om den platsen är den samma som den där borgen senare byggdes. [https://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_Juusten Paul Juusten] skriver i biskopskrönikan på 1570-talet att borgen byggdes av [https://sv.wikipedia.org/wiki/Ragvald_II Ragvald II] (1308-1321), som var efterföljare till Magnus I. Möjligen var borgen ursprungligen av trä, men byggandet av stenborgen fortgick under hans efterföljare. På 1300-talet hade borgen nått sin fulla storlek, men standarden var ännu låg. På 1400-talet lät [https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_II_Tavast Magnus Tavast] förstärka borgen till skydd för handeln och försvaret. Då började man tala om borg i stället för gård. Den sista biskopen på borgen var [https://sv.wikipedia.org/wiki/Arvid_Kurck Arvid Kurck], som flydde för danskarna över Bottniska viken 1522, men drunknade. Borgen förstördes på [https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Vasa Gustav Vasas] befallning 1528.
 
Närliggande zoner är [[zon:LinnanParkki|LinnanParkki]] och [[zon:KustöFågel|KustöFågel]].
== Bildgalleri ==
9 097
redigeringar