Sydamerika

För mer information om Turf i olika länder, se Turfkartan

Sydamerika är en världsdel som korsar ekvatorn och som har cirka 420 miljoner invånare. Här finns tolv länder med turfzoner:

Land Regioner Zoner Kommentar
Argentina 1 10
Bolivia 1 7
Brasilien 1 28 Flest zoner i Sydamerika
Chile 1 6
Colombia 1 8
Curaçao 1 1
Ecuador 1 5
Paraguay 1 2
Peru 1 13
Surinam 1 2
Uruguay 1 3
Venezuela 1 4