Tagningstid

Tagningstid är ett centralt spelelement i Turf som funnits med sedan spelets början.[källa behövs] Tagningstiden bestämmer den tid en spelare behöver stå i en zon för att genomföra en zontagning.


Beskrivning[redigera]

Tagningstiden representeras av en zontagningsstapel på vänster sida av skärmen som gradvis fylls. Zontagningsstapeln kommer vara helt grön efter så många sekunder som spelarens aktuella tagningstid består av, vilket resulterar i att spelaren genomför en zontagning. Pelaren syns bara då GPS:en är påslagen och spelaren står inne i en zon.

Varaktighet[redigera]

Tagningstiden varierar mellan 18 och 30 sekunder baserat på spelarens rank. Tagningstiden börjar på 30 sekunder för nya spelare (rank 0) och sjunker med 0,2 sekunder per rank ner till minimala 18 sekunder för en spelare med rank 60.

Bonusar[redigera]

Bonusarna Region Lord och GPS-bonusen påverkar tagningstiden direkt och ger fem sekunders kortare tagningstid vardera. Kortast möjliga tagningstid blir därför 8 sekunder för spelare med rank 60 samt 20 sekunder för nya spelare som innehar båda bonusarna på samma gång.