Poäng

(Omdirigerad från Totalpoäng)

Poäng är ett centralt spelelement i Turf och delges spelare som tar över, assisterar övertagning av, återbesöker och/eller behåller zoner. Poängen anger placering i de olika topplistorna, Seriespelet samt anger även spelarens rank.


Översikt

Poängen som en spelare får är uppdelade i två kategorier, övertagningspoäng (Take Points, förkortat TP) och poäng per timme (Points Per Hour, förkortat PPH). Dessa poäng fördelas i sin tur i två kategorier: totalpoäng och omgångspoäng. Omgångspoäng är de poäng som spelaren har fått under nuvarande omgång och återställs vid början av varje ny omgång. Totalpoäng är den totala mängden poäng som en spelare fått under hela sin Turf-karriär och anger även spelarens rank.

Vid övertagandet av en zon delges alla spelare (den som tar över zonen samt den/de spelare som gör assist) i zonen övertagningspoäng (TP), men endast den spelare som står som zonägare delges poäng per timme (PPH) därefter. Poäng per timme får man till dess att någon annan spelare tar den aktuella zonen från en, eller att den aktuella omgången slutar. Totalpoäng är den totala summan poäng som varje enskild turfare bär med sig mellan olika omgångar.


Se bild: Exempel på hur en topplista kan se ut under en spelomgång i Turf. Från vänster till höger: Placering, användarnamn, poäng per timme samt omgångspoäng.

Övertagningspoäng (TP)

Övertagningspoäng (på engelska takeover points, vanligen förkortat TP) är den summa poäng du får vid tagning av en zon. Vid tagning av en zon som ägs av en annan spelare får du de övertagningspoäng som zonen är värd. Tar du en neutral zon får du alla övertagningspoäng plus en neutralbonus. Gör du ett återbesök får du halva tagningspoängen som zonen är värd.

Zoner med låg övertagningsfrekvens betraktas som mer svårtagna och genererar därför högre TP. De har av samma anledning istället lägre PPH. Antalet TP förhåller sig till PPH enligt formeln: TP=200-15*PPH förutom för zoner med 0 PPH. https://wiki.turfgame.com/sv/index.php?title=%C3%96vertagningspo%C3%A4ng&action=edit

TP PPH
250p  +0 
185p  +1 
170p  +2 
155p  +3 
140p  +4 
125p  +5 
110p  +6 
95p  +7 
80p  +8 
65p  +9 

Poäng per timme (PPH)

Poäng per timme (på engelska points per hour, vanligen förkortat PPH) är en summa poäng som en spelare tilldelas så länge den håller en eller flera zoner. Aktuell poäng per timme visas i övre vänstra hörnet i användargränssnittet. Poängutdelningen sker på sådant vis att PPH från alla zoner spelaren äger läggs ihop, delas på 60 och sedan fördelas kontinuerligt per minut. Det är därmed möjligt att erhålla poäng per timme från zoner utan att ha ägt dem i en hel timme eller mer. Det finns zoner i spelet som inte ger några poäng per timme, så kallade 0-PPH-zoner.

För en zon kan du som högst få 9 PPH och som lägst 0 PPH. Vilken PPH en zon ger är sammankopplat med dess TP och förutom för zoner med 0 PPH gäller formeln: PPH=(200-TP)/15. Detta betyder även att alla zoner som genererar poäng per timme har gett ägaren exakt samma summa om spelaren får behålla zonen i precis 15 timmar (200 poäng).

0-PPH-zon

Lagom till början av Omgång 41 infördes 0-PPH-zoner. En 0-PPH-zon är en zon som inte ger några poäng per timme. Anledningen till detta uppgavs vara att spelutvecklarna ville göra det mindre attraktivt för spelare att åka till inaktiva länder och ta över en stor mängd zoner i syfte att få många poäng per timme (PPH).

TP för dessa zoner är lagd vid 250 poäng. De kan med hjälp av Tinkerbell ändra värde mitt i rundan istället för att vänta in Fairy systemet till skillnad från andra sorters zoner. Detta sker när de tagits 3 gånger under samma omgång. De förvandlas då till 170/+2 direkt efter tredje tagningen.

Om den första zonen en helt ny spelare tar är en 0pph zon så ändrar zonen sig direkt till 185/+1.

Totalpoäng

Totalpoäng är den totala summan poäng som varje enskild turfare har samlat ihop sedan de började spela Turf. Totalpoängen bär turfaren sedan med sig mellan olika omgångar och anger turfarens rank i spelet.

Omgångspoäng

Omgångspoäng är de poäng som en spelare samlat på sig under nuvarande spelomgång. Dessa poäng återställs efter varje omgångsslut och räknas in i totalpoängen.

Länkar

Läs mer