Tricontaregion star

Tricontaregion star.

Tricontaregion star är en medalj som delas ut till den beresta turfare som tagit eller assisterat zoner i 30 regioner.

Denna medalj kan enbart tas en gång och ersätter Icosaregion Star.

Kriterier

  • minst 1 takeover/assist i varje region.
  • 30 regioner

Tidsbegränsning

  • Ingen tidsbegränsning.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded