Turf på kartan

(Omdirigerad från Turfkartan)
Världskarta med länderna där Turf är officiellt lanserat markerade i grönt. Övriga länder med regionindelning är markerade i ljusgrönt.

Turf är officiellt lanserat i nio länder i vilka det går att ladda ner och installera spelet via Google Play/App Store. Dessa länder är i sin tur uppdelade i regioner, motsvarande t.ex. län i Sverige.

På en användares hemsida på turfgame.com presenteras också en ytterligare uppdelning av regioner, areas, som motsvarar kommuner.

I länder där Turf ännu inte är lanserat finns normalt sett ingen regionindelning utan hela landet utgör en enda region. I de flesta länder finns det dock allt ifrån ett par till ett hundratal zoner som kan tas av resande turfare, varför dessa zoner ofta brukar kallas turistzoner. I dagsläget finns det zoner på samtliga världsdelar utom Antarktis.

Att bygga ut zoner i ett land innan lansering på Google Play/App Store är en fördel, så att folk inte laddar ner innan, testar och märker att inga zoner finns. Då ger de dåligt betyg och trista kommentarer.

Länder där turf är officiellt lanserat[redigera]

Sverige[redigera]

Turf utvecklades i Sverige och växte sakta men säkert. Den viktigaste faktorn har varit engagerade spelare som har fått nya att börja spela, genom att prata för Turf, sätta upp affischer och se till att Turf synts i Media. Sverige är fortfarande det mest aktiva landet för turfare.

Nederländerna[redigera]

Turf expanderade i augusti 2011 till Nederländerna. Vid lanseringen anordnades ett turf-event på ett stort LAN. Det gav en del respons men inte så mycket som man hoppats.

Sydkorea[redigera]

När nästa land skulle lanseras valdes ett land med väldigt hög andel Androidtelefoner och med ett spelintresserat folk, Sydkorea. Trots kontakter med folk i Sydkorea så var det klurigt att locka tillräckligt många spelare.

Danmark[redigera]

I början av 2012 blev det Danmarks tur. Ett platt land där vi förstår språket, en lätt match. Folk lockades bland annat via olika forum. I mars var Turf med i en lokaltidning i Danmark, Nordvestnyt. Marknadsföring har skett på forum och Facebook.

Norge[redigera]

På Norges nationaldag 2012 var det Norges tur att få börja turfa. Marknadsföring har skett på forum och Facebook. Även tidningar har kontaktats. En privat norsk sponsor sponsrade i början med priser, presentkort på en sportaffär.

Finland[redigera]

Under augusti 2012 byggdes zoner i Finland. Marknadsföring har skett på forum och Facebook.

Island[redigera]

I februari 2013 blev det till slut Islands tur. Nu finns zoner i hela Norden.

Storbritannien[redigera]

Storbritannien var det åttonde landet att få Turf. Detta hände den 15 juni 2013.

Tyskland[redigera]

2019 blev Tyskland det nionde och senaste landet där Turf officiellt har lanserats.

Länder med regionsindelning men ej officiella turfländer[redigera]

USA[redigera]

Att bygga zoner i USA blev ett svårt projekt eftersom ett liknande spel med liknande namn var på gång att etablera sig. I dagsläget har 38 av USA:s delstater samt det federala distriktet District of Columbia turfzoner, där endast regionen California har mer än turistzoner. Det finns ingen landsmedalj för att ha tagit zoner i alla USA:s regioner.

Japan[redigera]

Japan är indelat i åtta regioner som samtliga har ett antal turfzoner.

Övriga länder[redigera]

Förutom de nio officiella länderna med Turf, samt USA och Japan, innehåller följande länder mer än 50 zoner:

Land Antal zoner Karta över zoner med aktuell PPH Kommentar
Spanien 303 warded.se
Grekland 156 warded.se
Australien 142 warded.se
Frankrike 126 warded.se
Thailand 83 warded.se
Italien 78 warded.se
Kina 76 warded.se
Portugal 75 warded.se
Litauen 67 warded.se
Ryssland 64 warded.se
Kanada 55 warded.se

Uppdaterad: 2020-06-17
Källa: Warded