Turf på kartan

(Omdirigerad från Turfkartan)
Världskarta med länderna där Turf är officiellt lanserat markerade i grönt. Övriga länder med regionindelning är markerade i ljusgrönt.

Turf är officiellt lanserat i nio länder i vilka det går att ladda ner och installera spelet via Google Play/App Store. Dessa länder är i sin tur uppdelade i regioner, motsvarande t.ex. län i Sverige.

På en användares hemsida på turfgame.com presenteras också en ytterligare uppdelning av regioner, areas, som motsvarar kommuner i Sverige.

I länder där Turf ännu inte är lanserat finns normalt sett ingen regionindelning utan hela landet utgör en enda region. I de flesta länder finns det dock allt ifrån ett par till ett hundratal turfzoner som kan tas av resande turfare, varför dessa zoner ofta brukar kallas turistzoner. I dagsläget finns det zoner på samtliga världsdelar utom Antarktis.

Att bygga ut zoner i ett land innan lansering på Google Play/App Store är en fördel, så att folk inte laddar ner innan, testar och märker att inga zoner finns. Då ger de dåligt betyg och trista kommentarer.

Länder där turf är officiellt lanserat[redigera]

Sverige Sverige flagga.png[redigera]

Turf utvecklades i Sverige och växte sakta men säkert. Den viktigaste faktorn har varit engagerade spelare som har fått nya att börja spela, genom att prata för Turf, sätta upp affischer och se till att Turf synts i media. Sverige är fortfarande det mest aktiva landet för turfare.

Nederländerna Nederländerna flagga.png[redigera]

Turf expanderade i augusti 2011 till Nederländerna. Vid lanseringen anordnades turf eventet CampZone på ett stort LAN. Det gav en del respons men inte så mycket som man hoppats.

Sydkorea Sydkorea flagga.png[redigera]

När nästa land skulle lanseras valdes ett land med väldigt hög andel Androidtelefoner och med ett spelintresserat folk, Sydkorea. Trots kontakter med folk i Sydkorea så var det klurigt att locka tillräckligt många spelare.

Danmark Danmark flagga.png[redigera]

I början av 2012 blev det Danmarks tur. Ett platt land där vi förstår språket, en lätt match. Folk lockades bland annat via olika forum. I mars var Turf med i en lokaltidning i Danmark, Nordvestnyt. Marknadsföring har skett på forum och Facebook.

Norge Norge flagga.png[redigera]

På Norges nationaldag (17 maj) 2012 var det Norges tur att få börja turfa. Marknadsföring har skett på forum och Facebook. Även tidningar har kontaktats. En privat norsk sponsor sponsrade i början med priser, presentkort på en sportaffär.

Finland Finland flagga.png[redigera]

Under augusti 2012 byggdes zoner i Finland. Marknadsföring har skett på forum och Facebook.

Island Island flagga.png[redigera]

I februari 2013 blev det till slut Islands tur. Nu finns zoner i hela Norden.

Storbritannien Storbritannien flagga.png[redigera]

Storbritannien var det åttonde landet att få Turf. Detta hände den 15 juni 2013.

Tyskland Tyskland flagga.png[redigera]

2019 blev Tyskland det nionde och senaste landet där Turf officiellt har lanserats.

Länder med regionsindelning men ej officiella turfländer[redigera]

USA USA flagga.png[redigera]

Att bygga zoner i USA blev ett svårt projekt eftersom ett liknande spel med liknande namn var på gång att etablera sig. I Turf är USA indelat i 51 regioner, vilka motsvarar de 50 delstaterna samt det federala distriktet District of Columbia. Alla har turfzoner, men endast regionen California har mer än turistzoner. Det finns ingen landsmedalj för att ha tagit zoner i alla USA:s regioner.

Japan Japan flagga.png[redigera]

Japan är indelat i åtta regioner som samtliga har ett antal turfzoner. Det finns ingen landsmedalj för att ha tagit zoner i alla Japans:s regioner.

Övriga länder[redigera]

Förutom de nio officiella länderna med Turf, samt USA och Japan, innehåller följande länder mer än 50 turfzoner:


Land Antal zoner Karta över zoner med aktuell PPH Kommentar
Spanien Spanien flagga.png 304 Warded Europa
Grekland Grekland flagga.png 191 Warded Europa
Australien Australien flagga.png 143 Warded Oceanien
Frankrike Frankrike flagga.png 126 Warded Europa
Thailand Thailand flagga.png 83 Warded Asien
Portugal Portugal flagga.png 81 Warded Europa
Kina Kina flagga.png 79 Warded Asien
Italien Italien flagga.png 78 Warded Europa
Polen Polen flagga.png 70 Warded Europa
Litauen Litauen flagga.png 67 Warded Europa
Schweiz Schweiz flagga.png 64 Warded Europa
Ryssland Ryssland flagga.png 64 Warded Asien/Europa
Kanada Kanada flagga.png 55 Warded Nordamerika
Irland Irland flagga.png 53 Warded Europa

Uppdaterad: 2021-01-10

Källa: Warded