Utsiktstorn

Utsiktspunkt.png

Att besöka utsiktstorn eller utkikstorn kan betraktas höra till naturturismens tidigaste upplevelseaktiviteter. När tornen runt förra sekelskiftet började byggas för att möjliggöra utsiktsvyer rörde man sig inte på samma sätt som i dag. Möjligheterna till naturliga utsiktsplatser var inte lika vanliga som när vi i dag betydligt mycket snabbare färdas i tillrättalagda landskap där utsiktsvyer utgör ett förväntat inslag.[1]