Vårdcentraler

Vårdcentraler (den vanligaste termen i Sverige) eller hälsocentraler (i Finland och i Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västernorrland) är en enhet för öppen hälso- och sjukvård.

Vårdcentralerna fungerar som en första vårdnivå för patienter som har sjukdomar och åkommor som inte är av direkt akut karaktär. Läkarna på vårdcentralen har dessutom ofta ett övergripande och samordnande ansvar för sina patienter och kan vid behov remittera till andra specialister för utredning och vård. Vårdcentralerna har även hand om laboratorieundersökningar, återkommande blodtryckskontroller och andra mer eller mindre rutinmässiga vård- och undersökningsinsatser.

Vårdcentralerna räknas till primärvården tillsammans med bland annat ungdoms- och jourmottagningar, liksom barnavårdscentraler och mödrahälsovård.[1]