Vandringsleder

(Omdirigerad från Vandringsled)
Vandringsled.png

Vandringsleder är upptrampade, röjda och oftast uppmärkta gångstigar avsedda för rekreation och motion, vanligen belägna på landsbygden. Vandringsleder finns i alla världsdelar utom Antarktis.

Exempel på längre vandringsleder i Sverige är S:t Olavsleden, Bohusleden, Skåneleden, Blekingeleden, Utvandrarleden, Ostkustleden, Roslagsleden, Sörmlandsleden, Östgötaleden, Kungsleden, Padjelantaleden, Vasaloppsleden och Nordkalottleden.

Fjälleden Kungsleden i Lappland är Sveriges äldsta och mest kända vandringsled. Den längsta leden är i nuläget Östgötaleden. Andra långa leder är bland andra Skåneleden och Sörmlandsleden.

I länder utan rätt att beträda privat mark, fyller vandringsleder en viktigare funktion, ange leder där man får vandra.[1]