Version 1.1.1

Version 1.1.1 ersatte version 1.1.0 den 2016-08-17.

Ändringslogg

  • Ny medalj 5000 unique
  • Ny medalj Take-30000
  • Ny medalj Staminatrix
  • Minnesfunktion i chatten och i topplistorna så de kommer ihåg senaste öppnade flik