Zonövertagning

(Omdirigerad från Zonövertagningar)
En spelare som genomfört en zontagning.

Zonövertagning (eng. takeover), är ett centralt spelelement och en form av zontagning som kan ses som ett genomfört ägarbyte av en zon som ger den nya ägaren poäng. En zonövertagning karaktäriseras av att zonen byter färg till grön för den spelare som tagit över den, detta är inte fallet för de andra typerna av zontagningar, som assist och återbesök.

Poäng[redigera]

Zonövertagningar ger den största mängden poäng per tagning av alla zontagningar, med hänsyn till den tidsaspekt som blocktiden medför. Det minsta antal poäng som en zonövertagning kan ge är hela tagningspoängen för zonen plus poäng per timme för hela blocktiden och tagningstiden för medspelaren som tar över zonen efteråt. Detta medför att zonövertagningar som minst ger snäppet mer poäng än assists per tagning, oavsett omständigheterna.