Zon:Bassholmen

Bassholmen
Naturreservat.jpg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty3.png
PlaceringUddevalla, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs, Grus
Skapad2017-07-01
KuriosaEnda zonen på Bassholmen
Bassholmen på Turfgame.com


Bassholmen är en turfzon i kommunen Uddevalla i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Vid Bassholmens gästhamn på Bassholmen, intill museet Båtsamlingarna på Bassholmen. Zonen ligger i Bassholmens naturreservat.

Vägbeskrivning[redigera]

Man kommer till Bassholmen antingen med egen båt eller med Skärgårdsbåtarna Uddevalla som utgår från Uddevalla med några turer varje sommar. Se hemsidan för tidtabell.

Bassholmen[redigera]

Bassholmen är en ö i Uddevalla kommun i mellersta Bohuslän. Den är belägen i Nordströmmarna mellan Bokenäset, Flatön och Skaftölandet. Ön saknar numera fast befolkning.

På Bassholmen finns ett vandrarhem och Båtsamlingarna på Bassholmen, ett museum för traditionella båtar. Ön är naturreservat och har bebyggelse från sekelskiftet 1900, bland annat lokaler för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Den kan inte nås med bil, men sommartid går vissa båtturer hit från Uddevalla.

På Bassholmen betar sommartid runt 20 hingstar sida vid sida med ett hundratal får och lamm. Hingstsläppet som sker i maj är en välbesökt turistattraktion.

Sedan 1975 är ön ett kommunalt naturreservat på 86 hektar. Det är beläget i Dragsmarks socken och gränsar till Gullmarns naturreservat.

Båtsamlingarna på Bassholmen[redigera]

Båtsamlingarna på Bassholmen är ett svenskt arbetslivsmuseum på Bassholmen i Uddevalla kommun.

Båtsamlingarna ägs av den 1970 grundade ideella Föreningen Allmogebåten i Uddevalla. Arbetet med att restaurera övergivna byggnader på Bassholmen påbörjades i juni 1976 och i juli 1977 invigdes båtsamlingarna av etnologen Olof Hasslöf.

Museet ligger i byggnader, som inrymt ett sillsalteri, under andra halvan av 1800-talet var Jakob Johanssons båtvarv och som också varit mekanisk verkstad. Vid museet finns en slip med tre rälsspår från 1901, där båtar upp till 300 ton har dragits upp med hjälp av ett vattenhydrauliksystem, bestående av en 25 hästkrafters tändkulemotordriven tryckpump med en effekt på 400 kilogram per kvadratcentimeter, en rörledning till slipens maskinhus och en slipbana med slipvagn.

I museilokalerna finns omkring 25 båtar, och på slipen och i hamnen ligger sommartid ett tjugotal riggade allmogebåtar.

Bassholmens naturreservat[redigera]

Bassholmen ligger mellan Bokenäset, Skaftö och Orust och karaktäriseras av ett säreget och vackert kulturlandskap med smala lövträdskantade dalstråk i öster och vidsträckta, öppna betade ängsmarker i de centrala delarna. I nordväst finns ett område med sammanhängande barrskog som betas. Den gamla mangårdsbyggnaden på centrala delen av ön har byggts om och används som vandrarhem.

De vidsträckta ängsmarkerna avbryts här och var av låga bergknallar. Kring den gamla gården finns ett parkliknande område med lind, alm, ask samt flera stora ekar. Den mångskiftande och rofyllda naturmiljön på Bassholmen inbjuder till strövtåg. I de grunda och näringsrika vattnen kring Bassholmen finns ett mycket rikt fågelliv. Detta gäller särskilt vintertid då sjöfågel och vadare samlas i de isfria områdena. På Bassholmen finns gamla varvsbyggnader som används av föreningen Allmogebåtar som här visar upp äldre båttyper.

Externa länkar[redigera]