Zon:BiskopPåVift

BiskopPåVift
Zon BiskopPåVift-01.jpg
Mariestads domkyrka
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringMariestad, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGrus, Gräs
Skapad2013-09-24
BiskopPåVift på Turfgame.com


BiskopPåVift är en turfzon i kommunen Mariestad i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en helig zon.

Placering[redigera]

På kyrkogården söder om Mariestads domkyrka, i Gamla stan, i norra delen av centrala Mariestad.

Tillgänglighet[redigera]

Sådär. Kullerstenar i kvarteret, grusgångar på kyrkogården.

Mariestads domkyrka[redigera]

Mariestads domkyrka har i likhet med Kalmar domkyrka beteckningen domkyrka utan att vara sitt stifts centrala helgedom. Mariestad var under åren 1580–1646 säte för en superintendent – ett kyrkligt ämbete under perioden närmast efter reformationen, som geografiskt omfattade norra Västergötland och Värmland. Superintendenten var stiftschef utan att vara biskop. År 1646 lades Mariestads stift ned och superintendenturen flyttades till Karlstad, varvid Karlstads stift bildades. Ett kungligt brev den 9 januari 1696 slog fast att kyrkan i Mariestad ej längre är att betrakta som domkyrka. Kyrkan är högt belägen i Gamla stan och vida synlig. Byggnaden, som uppfördes 1593—1619, tillhör de få kyrkor som uppfördes i Sverige under 1500-talet. Planen är en kvardröjande sengotisk salkyrka med antydan till korsarmar, spetsbågsfönster, strävpelare och invändiga vita kryssvalv. Koret är tresidigt avslutat och det blev stilbildande i stiftet. De oputsade naturstensfasaderna och tornspiran tillkom först 1905 vid Folke Zettervalls restaurering, kyrkan var före denna tid putsad. Strax intill kyrkan ligger Norra skolan, stadens tidigaste läroverk, numera ombyggt till bostäder.

Gamla stan[redigera]

Gamla Stan i Mariestad är klassad som en av landets tio bäst bevarade stadskärnor. Bebyggelsen är från 1700- och 1800-talen och som kronan på verket reser sig domkyrkans höga torn mitt i den gamla stadskärnan. Den vackra träbebyggelsen i Gamla Stan finns fortfarande kvar och i den nordligaste delen, kallad Näset, finns inslag bevarade från tiden före den stora stadsbranden 1693. Vandra på kullerstensgator och besök gårdar som minner om en svunnen tid. På flera av husen finns informationsskyltar. Kika gärna in på någon av de gamla hantverksgårdarna men tänk på att du befinner dig på privat mark. Vill du guida dig själv runt i Gamla Stan har turistcenter en enkel folder med karta och texter om husens historia. Du kan också ladda ner den här. Sommartid kan du följa med på guidade stadsvandringar ett par gånger i veckan. Stadsvandringen är bokningsbar för grupper hela året.

Närliggande zoner[redigera]

Bildgalleri[redigera]

Externa länkar[redigera]