Zon:Björholmen

Björholmen
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringTjörn, Västra Götaland, Sverige
UnderlagAsfalt, Trä, Vatten
Skapad2017-03-05
Björholmen på Turfgame.com


Björholmen är en turfzon i kommunen Tjörn i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

På kajen/bryggan i hamnen på Björholmen, i nordvästra hörnet av Tjörn, ca 15 km norr om centralorten Skärhamn. Zonen sträcker sig ut över vattnet.

Vägbeskrivning[redigera]

Från Tjörnbron, kör väg 169 mot Skärhamn. Ta av mot Kållekärr. Efter Kållekärr ta höger i rondell. Kör mot Kyrkesund. I korsningen vid Långekärrs skola, ta höger mot Halsbäck och Björholmen. Följ skyltningen.

Björholmen[redigera]

Kustheden kring Björholmen har skapats under flera sekler, när träden avverkats och boskap betat. Västerut finns vindpinade klippor med rika tångbälten. Inne bland bebyggelsen växer typiska fiskelägesväxter som bolmört, luktviol, vildpersilja och såpnejlika. Björholmen ingår i Stigfjordens naturreservat och är av riksintresse för naturvård.

Stigfjordens naturreservat[redigera]

Stigfjorden är ett naturreservat i havsviken Stigfjorden i Stala socken i Orusts kommun samt i Klövedals, Stenkyrka och Valla socknar i Tjörns kommun i Västra Götalands län. Större delen av reservatet ingår i EU-nätverket Natura 2000 och förvaltas av Västkuststiftelsen. Stigfjorden står i förbindelse med Skagerrak genom trånga sund i väster och öster. Kalvöfjorden och Tjuve kile i norr samt Sundsby kile i söder utgör några av Västkustens rikaste fågellokaler. Vår och höst kan man se tusentals änder, gäss, svanar och vadarfåglar. Området har upptagits enligt Ramsarkonventionen som innebär att det utgör våtmark av internationell betydelse.

Externa länkar[redigera]