Zon:Bodelestrand

Bodelestrand
Badplats.png Naturreservat.jpg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringUddevalla, Västra Götaland, Sverige
UnderlagCykelbana
Skapad2017-07-10
Bodelestrand på Turfgame.com


Bodelestrand är en turfzon i kommunen Uddevalla i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Denna zon finns på gång- och cykelbanan Strandpromenaden vid Bodele badplats i Bodelebukten, i sydligaste delen av Uddevalla. Zonen ligger inom Gustafsbergsområdet, som är ett naturvårdsområde som ligger i sydvästra utkanten av Uddevalla.

Strandpromenaden[redigera]

Strandpromenaden i Uddevalla invigdes 2006. Den är över 9 kilometer lång och sträcker sig från Lindesnäs till Skalbankarna i norra Uddevalla. Själva bryggan är cirka 1 kilometer lång och sträcker sig från Skeppsviken till Bodelebukten. Den kom till på initiativ av föreningen Uddevalla Näringsliv och byggdes efter att privatpersoner och företag samlat in över 2,2 miljoner kronor. Uddevalla kommun betalade också en del av kostnaden (ca 30 Mkr).

Gustafsbergsområdet[redigera]

Gustafsbergsområdet är ett naturvårdsområde i Uddevalla kommun i Bohuslän. Det är beläget inom den historiska Uddevalla stads område. Reservatet ligger strax söder om Uddevalla vid sydsidan av Byfjorden och är 278 hektar stort. Det är skyddat sedan 1980 och består av områden med skog, hagmark och strand. Området är i nära kontakt med stadsbebyggelsen i Uddevalla.

I den östra delen av området rinner Bodeleån som skär ner djupt. Ravinsluttningarna präglas av lundvegetation med rik markflora. Där finns även ett rikt fågelliv med bl.a. forsärla och strömstare. I ån finns en öringstam. I sydväst dominerar barrskog med framförallt gran.

Badorten Gustafsberg med anor från 1700-talet ligger centralt i området och omges av attraktiv parkmiljö.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]