Zon:Brännmärke

Brännmärke
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty3.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagBerg
Skapad2014-05-27
Brännmärke på Turfgame.com


Brännmärke är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

På en höjd, med ett vitmålat "märke", på centrala Brännö, ca 650 m fågelvägen från färjeterminalen Brännö Rödsten.

Vägbeskrivning[redigera]

Till färjeterminalen Brännö Rödsten går båtar från Saltholmens Brygga.

Brännö[redigera]

Brännö är en tätort i Göteborgs kommun och ö i Göteborgs södra skärgård. Den ingår i Styrsö socken i landskapet Västergötland och i primärområdet Södra skärgården i Göteborgs kommun. Hela södra skärgården är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap MB. Bebyggelsen är varierad och speglar skärgårdssocknens historia och de olika öarnas utveckling. Typiskt för Brännö är ett äldre jordbrukslandskap med bitvis välbevarad bebyggelse med bykaraktär med flera bostadshus och ekonomibyggnader som lador byggda på 1700-talet samt 1800-talet. Kännetecknade för många av dessa bostadshus är att de är förhållandevis små och lågt byggda. Ett annat vackert arkitektoniskt inslag på ön är de så kallade "lotsvillorna" från sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. I samband med lotsförordningarna 1862 och 1881 erhöll lotsarna nära nog fasta löner. Detta medförde att de hade möjlighet att bygga bättre och större bostäder, Husen beställdes från fastlandet och fraktades ut till Brännö, bland annat från Risveden i Skepplandatrakten. Ett större antal av dessa "lotsvillor" byggdes vid Husviksvägen mellan den gamla bygatan och Husviks brygga. På dansbanan vid Brännö Husviks brygga på södra sidan av ön anordnas dans på lördagkvällarna under sommaren. Bryggan är känd från Lasse Dahlquists klassiska vals "De' ä' dans på Brännö brygga" från 1941. Lasse Dahlquist bodde aldrig på ön, men var som barn ofta på besök hos sin morfar, mästerlotsen Rudolf. Dahlquists morfars hus, Langegården, finns bevarat på ön. Flera av Lasse Dahlquists visor har innehåll som anknyter till ön. Här märks utöver ovannämnda melodi till exempel "Morfar har berättat".

Galterö[redigera]

Galterö är en obebodd ö väster om Brännö i Göteborgs södra skärgård. Den är 120 hektar stor. Större delen av ön är sedan 2015 del av ett naturreservat med samma namn, medan Galterö huvud längst i väster är militärt område. På ön finns ett par sommarstugor. I övrigt betar en mängd får på ön, som är häckningplats för en mängd fåglar. Mellan Galterö och Brännö finns sedan 2011 en gångbro i sten, benämnd Türks bro. Galterö är till formen avlångt trekantig, med spetsen i väster. Den skiljs från Brännö genom Galterösund, som i sin smalaste del är mindre än tio meter brett. Söder om Galterö löper Kulmesund, med Stora Stårholmen och andra mindre öar och skär söder därom. Kulmesund är mycket grunt och kan lätt vadas över. Ön består framför allt av ängs- och hedmark med bergspartier och våtmarker. Ön är obebodd med undantag av ett par sommarstugor på den östra delen av ön. Man kan promenera över från Brännö via en bro, och sommartid används ön både för utomhusbad, fågelskådning samt studier av insekter och växter. Galterö har fler större eller mindre sandstränder. Galterö huvud är den västra spetsen av ön och ingår i Göteborgs skärgårdsskjutfält, som totalt omfattar 216 hektar och omfattar Galterö, Stora Stårholmen, Lilla Rävholmen, Stora Rävholmen samt fastigheten Knappen på Donsö. Fortifikationsverket äger eller arrenderar markområdena.

Galterö naturreservat[redigera]

Galterö är ett naturreservat i Styrsö socken i Göteborgs kommun i Västergötland. Det omfattar större delen av ön Galterö och omgivande holmar och vattenområden. Försvarsmaktens övningsområde på västra Galterö och Stora Stårholmen är undantagna liksom ett par fritidshus på östra Galterö. Reservatet förvaltas av Västkuststiftelsen. Ön nås med broförbindelse från Brännö. Vegetationen består av en mosaik av gräshedar, rishedar och strandängar som sedan lång tid brukats som betesmarker vilket gett upphov till stor artrikedom av kärlväxter, svampar och insekter. Ön är rastplats och häckningsplats för många fågelarter, däribland kärrsnäppa, gluttsnäppa, småsnäppa och spovsnäppa. De grunda vikarna och ålgräsängarna runt öarna är yngelplatser och livsmiljöer för många marina arter.

Kolla med Försvarsmakten[redigera]

Den västra delen - som inte ingår i naturreservatet - är övningsområde för Försvarsmakten. Innan man besöker Galterö kan det därför vara bra att kolla om det pågår skjutövningar i Göteborgs skärgårdsskjutfält på Försvarsmaktens webbplats.

Zonens Issues[redigera]

  • 2020-08-15 Issue #10076 insänd av Gor med rubriken: BännMärke --> BrännMärke.

Andra zoner på Brännö och Galterö[redigera]

På Brännö[redigera]

På Galterö[redigera]

Externa länkar[redigera]