Zon:CalleWillPark

CalleWillPark
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagPark
Skapad2012-08-12
CalleWillPark på Turfgame.com

CalleWillPark är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

I parken framför Carlanderska sjukhuset på Carlandersparken 1, i stadsdelen Johanneberg söder om centrala Göteborg.

Carlanderska sjukhuset[redigera]

Carlanderska sjukhuset är ett sjukhus i stadsdelen Johanneberg i Göteborg, uppfört 1927 efter ritningar av arkitekten Arvid Bjerke. Det ursprungliga namnet var Carlanderska sjukhemmet. Sjukhuset drivs som en stiftelse med Göteborgs Stad som huvudman och erbjuder vård inom många områden.

Historia[redigera]

Den 27 april 1916 inlämnade grosshandlarna Christopher och Axel Carlander, far och son, till Göteborgs stadsfullmäktige en skrivelse där de önskade att det "i Göteborg inrättades en med Sophiahemmet i Stockholm likartad sjukvårdsanstalt, huvudsakligen avsedd för betalande patienter." Som förutsättning för en sådan anstalt krävdes att den fick en så stor grundfond, att anstalten utan tillskott av kommunala medel kunde stå för sina driftkostnader samt avsätta medel för den framtida utvecklingen. Samtidigt donerades 750 000 kronor till Göteborgs stadsfullmäktige av de två familjerna Christoffer Carlander med hustrun Isabella (600 000 kronor) och Axel med hustrun Hedvig (150 000 kronor). I början av 1917 upplät stadsfullmäktige den tomt där sjukhuset senare byggdes, på det tidigare landeriet Carlbergs mark som staden löst in 1886 av familjen Röhss och som 1702-1809 fungerat som avrättningsplats, kallad Galgbacken även Röhssens backe. Galgen stod kvar fram till 1859.

Zonens Issues[redigera]

  • 2015-01-11 Issue #2260 insänd av Movemania med rubriken: Bör flyttas p.g.a utbyggnad av sjukhuset.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]