Zon:DalaKvarn

DalaKvarn
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGötene, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs, Grus
Skapad2018-08-17
DalaKvarn på Turfgame.com


DalaKvarn är en turfzon i kommunen Götene i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

I den gamla bruksmiljön vid Dala kvarn i Mariedalsåns naturreservat, i södra utkanten av Lundsbrunn, som ligger ca 6 km söder om centralorten Götene.

Vägbeskrivning[redigera]

Från centrala Lundsbrunn ta mot Myråsen, omedelbart efter bron över Mariedalsån, höger mot Dala Kvarn.

Dala kvarn[redigera]

Enligt Dala kvarns historia visas det att vid Dala har det funnits en kvarn redan mitten på 1600-talet som då tillhörde Mariedal och senare till Lund (nuvarande Stora Lund). År 1885 köpte Emmanuel Svensson kvarnområdet som bestod av jord, dammar och byggnader. Han uppförde kvarnbyggnaden som idag är Dala kvarn vid Dalaån. Kvarnen ägdes och var i drift in på 1980-talet av samma släkt. År 1994 köpte Götene kommun fastigheten och överlät kvarnbyggnaden till föreningen Dala vänner samma år. Renoverad 1995-1997. År 2005 används kvarnen av föreningen Dala kvarns vänner, som såväl mal som ordnar visningar i kvarnen på bland annat Kvarnens dag.

Mariedalsåns naturreservat[redigera]

Mariedalsån är ett naturreservat i Götene kommun i Västra Götalands län. Området är naturskyddat sedan 2015 och är 26 hektar stort. Reservatet omfattar en sträcka av ravinen bildad av Mariedalsån. Reservatet består av urskogsartad lövblandskog. Mellan Lundsbrunn och Källby har Mariedalsån skurit djupt ner i lätteroderade jordarter. En vandringsstig slingrar sig fram i bäckravinen och längs denna finns informationsskyltar uppsatta.

Lundsbrunn[redigera]

Lundsbrunn är en tätort i Götene kommun i Västergötland, belägen cirka 12 kilometer norr om Skara, nära väg E20. Vid Lundsbrunn finns en källa, Odenskälla, som i början av 1700-talet fick medicinsk användning, och i början av 1800-talet började den radioaktiva järnkällan användas som hälsobrunn. Genom donation av greve G. Piper inrättades 1817 ett lasarett vid brunnen. Lundsbrunn som kurort har anor från 1890. Ortnamnet är känt sedan 1807 och är bildat av bebyggelsenamnet Lund i Ledsjö socken och hälsobrunnen. 1887 fick Lundsbrunn järnvägsförbindelse via Skara–Kinnekulle–Vänerns Järnväg som ännu finns kvar i form av en museijärnväg, Skara-Lundsbrunns Järnvägar. Orten ligger i tre socknar, Ova socken, Skälvums socken och Ledsjö socken.

Andra zoner i Lundsbrunn[redigera]

Externa länkar[redigera]