Zon:Dalaborg

Dalaborg
Zon Dalaborg-01.jpg
Dalaborg
Zontyp11.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringMellerud, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs
Skapad2017-06-17
Dalaborg på Turfgame.com


Dalaborg är en turfzon i kommunen Mellerud i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en ruinzon.

Placering[redigera]

Vid ruinen efter den medeltida borgen Dalaborg strax norr om Dalbergsån, ca 17 km sydost om centralorten Mellerud.

Dalaborg ligger på privat mark med boende i närheten. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Dalaborg[redigera]

Dalaborg är en ruin efter en medeltida borg belägen på en udde strax norr om Dalbergsåns utlopp i Vänern i Bolstads socken i nuvarande Melleruds kommun i östra Dalsland. Dalaborg byggdes 1304 och förstördes 1434 under Engelbrektsfejden. Dalaborg uppfördes av de svenska hertigarna Erik och Valdemar Magnusson. Erikskrönikan beskriver hur traktens bönder under hårt tvångsarbete dag som natt tvingas bygga upp borgen åt hertigarna.

Dalaborg, eller Dalahus som det även kallades, var en del av hertigarnas expanderande västsvenska maktbas där de både utmanade sin äldre bror kung Birger Magnusson av Sverige samt den norska och danska kungamakten. Dalaborg belägrades omgående av kung Birgers styrkor men lyckades motstå belägringen. Hertig Eriks norska maktambitioner med skiftande allianser och gränskrig ledde till att norska styrkor under Helge Baat belägrade borgen år 1310. De ska ha drivits tillbaka av borgens befälhavare. Striderna mellan norrmän och svenskar beskrivs i Erikskrönikan.

År 1388 ska den blivande unionsdrottningen Margareta vid ett möte på Dalaborg med svenska stormän blivit erkänd som Sveriges "fullmäktiga fru och rätta husbonde” i oppositon till den svenske kungen Albrekt av Mecklenburg, i det så kallade Dalaborgtraktaten. Senare källor säger dock att denna traktat istället undertecknades på Bohus slott.

Borgen var ett politiskt och militärt centrum i området fram till 1430-talet. Dalaborgs medeltida historia tog slut under Engelbrektsfejden. Enligt Karlskrönikan styrdes då Dalaborg av den danske fogden Palle Jonsson. Borgen kom att belägras år 1434 av upprorsstyrkor under ledning av väpnaren Peder Ulfsson intågandes från Värmland. De huvudsakligen dalsländska och värmländska bondekrigarna fick utstå stora förluster, bland annat av borgens ”byssor” (kanoner) men segrade till slut. Fogden kapitulerade med löfte om fri lejd och borgen brändes och förstördes för att aldrig mer återuppbyggas.

Externa länkar[redigera]