Zon:Dammigt

Dammigt
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagPark, Träbro
Skapad2012-09-24
Dammigt på Turfgame.com

Dammigt är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

På bron över vattendraget mellan August Kobbs damm, som fått sitt namn av August Kobb, och Alpdammen intill Säldammsbacken, i Slottsskogsparken, i stadsdelen Slottsskogen, sydväst om centrala Göteborg.

August Kobb[redigera]

Samuel August Kobb, född 5 augusti 1819 i Tyska Christinae församling i Göteborg, död 17 december 1901 i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, var en svensk grosshandlare och kommunpolitiker. Han var "Tekungen" och skaparen av det så kallade "gröna Göteborg".

August Kobb fick burskap som handlande i Göteborg 1845, grundade och var delägare i firman M.S. Kobbs söner med filial i Stockholm 1848-1901, som sålde importerat öl och te. Han var ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1863-82, av stadens gatu- och vägförvaltning 1864-1901, varav som vice ordförande 1897-1901. Han visade ett särskilt intresse för stadens alléer och parker, bland annat tillkomsten av Kungsparken och Brunnsparken. Kobb gjorde mycket för Slottsskogens tillkomst och utveckling samt var ledamot av styrelsen för Slottsskogsparken från 1874, varav dess vice ordförande till 1890 samt ordförande till 1901. Han kallas för "Slottsskogens fader". Under sina affärsresor inspirerades han mycket av parkerna i London. Hans bröstbild återfinns sedan 1905 uthuggen i granit ur en klippvägg vid Stora dammen i Slottsskogen, utförd av Christian Eriksson.

Kobb har fått ett gymnasium, August Kobbs gymnasium, och en spårvagn (Göteborgs Spårvägars vagn nummer 826) uppkallade efter sig.

August Kobbsgatan i stadsdelarna Olivedal och Slottsskogen är sedan 1904, liksom den intilliggande August Kobbs Stig, uppkallad efter Kobb.

Vidare finns Kobbarnas vägGårda sedan 1923 uppkallad efter bröderna August och Pontus Kobb, som ägde gårdarna Norra- och Södra Prospect Hill invid gatan.

Slottsskogen[redigera]

Slottsskogen, officiellt Slottsskogsparken, är en 137 hektar stor park och stadsdel strax sydväst om Göteborgs centrum. Parken har fått sitt namn eftersom den anlades i en skog som under flera hundra år hörde till det kungliga Älvsborgs slott som låg några kilometer bort vid Göta älv. Stadsdelen Slottsskogen har en areal på 156 hektar.

Skogen var sedan medeltiden en del av Älvsborgs Kungsladugård och tillhörde kungen och Älvsborgs slott - därav parkens namn. Trots att skogen tillhörde kronan användes den i perioder som rekreationsområde av Göteborgarna, vilket dock var reglerat. I samband med Majornas införlivade med Göteborg 1868 kom Slottsskogen i stadens ägo och 1876 öppnades den delvis som park för allmänheten.

I Slottsskogen finns bland annat Göteborgs Naturhistoriska museum, Slottsskogens djurpark med Barnens zoo, lekplatsen Plikta, Slottsskogsobservatoriet, ett utsiktstorn och restaurangen Vita bandet. Slottsskogen är en avgiftsfri park öppen dygnet runt.

Zonens Issues[redigera]

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]