Zon:DingleStation

DingleStation
Zon DingleStation.jpg
Dingle station
Zontyp04.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringMunkedal, Västra Götaland, Sverige
UnderlagAsfalt
Skapad2017-11-27
DingleStation på Turfgame.com


DingleStation är en turfzon i kommunen Munkedal i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en järnvägsstationszon.

Placering[redigera]

Denna turfzon finns framför stationshuset på Dingle station, i norra delen av Dingle, som ligger cirka 11 kilometer norr om centralorten Munkedal. Zonen sträcker sig även ut över spårområdet.

Dingle[redigera]

Dingle är en tätort i Munkedals kommun i Västra Götalands län. Samhället har en järnvägsstation vid Bohusbanan. Tidigare gick E6 rakt genom samhället, men år 2000 invigdes den nya motorvägssträckan mellan Håby och Rabbalshede väster om Dingle. Här finns ett naturbruksgymnasium och företaget New Wave Group vars grundare heter Torsten Jansson. Ortnamnet Dingle åsyftar från början ån (Dinglebäcken) som rinner genom samhället, och namnet anses bildat till det fornsvenska verbet dingla som syftar på åns slingrande lopp. Fornlämningar visar att människor bott och verkat i bygden alltsedan forntiden.[1]

Dingle station[redigera]

Dingle station är en järnvägsstation i Dingle utefter Bohusbanan. På stationshuset står det "DINGLE 119 KM FRÅN GÖTEBORG 61 KM FRÅN STRÖMSTAD". På Dingle station finns det ingen tunnel eller bro till perrongen i mitten, så man får gå över spåren. Stationshuset är uppfört i tegel efter ritningar av Folke Zettervall och är av samma typ som flera andra stationshus längs Bohusbanan. Vänthallen i stationshuset är stängd sedan 2007.[2]

Andra zoner i Dingle[redigera]

Externa länkar[redigera]

Referenser[redigera]