Zon:Domarringar

Denna zon ligger längs vägen mellan Hallsberg och Kumla i Hallsbergs kommun. Cykel- och gångväg finns hela vägen från Hallsberg, men tyvärr inte från Kumla.