Zon:DuvedsKyrka

DuvedsKyrka
DuvedsKyrka.jpg
Zonen DuvedsKyrka i Åre kommun.
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringÅre, Jämtland, Sverige
UnderlagGräs, Grus
Skapad2013-12-03
DuvedsKyrka på Turfgame.com

DuvedsKyrka är en turfzon i kommunen Åre i regionen Jämtland i Sverige. Zonen är belägen i landskapet Jämtland och räknas som en helig zon.

Placering[redigera]

På kyrkogården väster om Duveds kyrka på Sockenstugevägen, öster om centrala Duved, ca 33 km väster om centralorten Järpen.

Duveds kyrka[redigera]

Duveds kyrka är en kyrka i Duved, västra Jämtland, församlingskyrka i Åre församling i Härnösands stift. Duveds kyrka har 900 sittplatser (varav 250 på dess tre sidor läktare), byggnaden är en träkyrka i nygotisk stil som både ut- och invändigt liknar en katedral och kallas på så vis "katedralen bland fjällen". Den uppfördes i 1890-talets början under namnet Åre nya kyrka (vilket den hette fram till 1980-talets mitt, även om namnet fortfarande kan förekomma), och byggdes för att den medeltida stenkyrkan Åre gamla kyrka i Åre (9 kilometer österut) dels ansågs vara för liten men hade också börjat förfalla. I och med bygget tillkom en ny sockenstuga och prästgård vilket bildade ett kyrkligt centrum mer centralt i Åre socken, även om församlingen ett decennium senare lät renovera och bevara den gamla kyrkan – varefter de två kyrkorna kom att fungera som komplement till varandra.

Byggnaden är utöver den kyrkliga verksamheten också en av länets populäraste konsertlokaler, vilket ibland kompletteras med utställningar och pjäser.

Zonens Issues[redigera]

Externa Länkar[redigera]