Zon:ErsWoods

ErsWoods
Zon ErsWoods-01.jpg
ErsWoods, Umeå. Foto: LeiLar
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringUmeå, Västerbotten, Sverige
UnderlagCykelbana
Skapad2014-05-05
ErsWoods på Turfgame.com


ErsWoods är en turfzon i kommunen Umeå i regionen Västerbotten i Sverige.

Placering[redigera]

Denna zon är placerad på cykelbanan genom ett skogsparti i norra delen av tätorten Ersmark, strax norr om centralorten Umeå.

Tillgänglighet[redigera]

Lätt.

Ersmark[redigera]

Ersmark är en tätort i Umeå kommun belägen strax norr om Umeå.

I Gustav Vasas jordebok från 1543 upptas sju bönder som skattande i Östensmark eller Ersmark. Deras sammanlagda åkermark uppgick till drygt 59 spannland, vilket motsvarar knappt 9,5 hektar. Till detta kom 75 lass hö från ängar. Av den äldsta kartan över Ersmark, från 1694, framgår att åkermarken då var koncentrerad till området kring Tavelåns och Fällforsåns sammanflöde. Gårdarna låg öster om åkrarna, ungefär vid nuvarande Ersgårdsvägen. Ängsmarker fanns på båda sidor om Fällforsån upp till Renängesbäckens utflöde strax norr om Fäbodåkern samt en bit upp längs Tavelån.

År 1785 genomfördes avvittring genom vilken Ersmarks bys skogar avgränsades gentemot Flurkmark, Håkmark, Tjälamark, Grisbacka, Ytterhiske, Umeå stad, Anumark, Hjåggmark och Tväråmark. Antalet åbor hade då växt till elva. Varje åbo tilldelades drygt 1 500 tunnland skog. Större sjöar inom byns område var Bäcksjön, Holmsjön, Degersjön och Gärssjön. Ett finbladig vattendrivet sågverk i Fällfors innehades av handelsmän från Umeå stad. I byn fanns också fyra mjölkvarnar.

1868 fanns 33 hemmansägare i byn.

I början av 1980-talet byggdes Ersboda mellan Ersmark och staden, och efter detta har Ersmark fått en kraftigt ökad befolkning. Samtidigt har servicen minskat på grund av närheten till centrum och stormarknaderna på Ersboda. I samband med bomässan Bo87 fick Ersmark ett nytt bostadsområde och det gamla EFS-bönehuset invigdes 1992 till kyrka, Ersmarkskyrkan, i samarbete med Svenska kyrkan och Umeå stadsförsamling.

Efter Bomässan 1987 räknas Ersmark officiellt som en stadsdel i Umeå, trots att den gamla byn fortfarande ligger geografiskt avskilt från övriga staden.

Zonens Issues[redigera]

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]