Zon:Fästet

Fästet
Zon Fästet-01.jpg
Fästet, Göteborg. Foto: wmajvor
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagCykelbana
Skapad2013-01-28
Fästet på Turfgame.com

Fästet är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

På östra sidan om norra brofästet på Hisingen, på den 927 meter långa och 19,5 meter höga Götaälvbron. År 2020 väntas den nya Hisingsbron vara byggd, efter det kommer Göta älvbron att rivas.

Götaälvbron[redigera]

Götaälvbron (ibland även Göta Älvbron) är en sexfilig klaffbro över Göta älv som förbinder Hisingen med Göteborgs fastland, Södra Älvstranden. Sträckningen är mellan Nils Ericsonsgatan och Hjalmar Brantingsgatan på Hisingen. Redan på 1870-talet pågick diskussioner om en högbro i Majorna, från Bangatans slut i norr, på Stigberget till Skatberget på Lindholmen. År 1904 föreslogs en tunnel mellan Lilla Bommen och Tingstadsvassen. Efter beslutet om att gamla Hisingsbron skulle ersättas, stod valet mellan bro eller tunnel. Ett principbeslut togs 1933 om det som skulle bli en "Götaälvbro" och frågan fick därmed vila en tid. Förberedande markarbeten startades i november 1935. Vid uppförandet av bron togs stor hänsyn till befintlig bebyggelse, och nästan inga hus behövde därför rivas. Bropelare placerades i vissa fall genom husen eller så återuppbyggdes de. Först 1942 blev den södra uppfarten klar. För lika mycket pengar som det kostat att bygga bron, breddades den – från augusti 1955 till slutet av 1958 – till sex filer samt fick nya cykel- och gångbanor.

Zonens Issues[redigera]

  • 2018-05-06 Issue #7684 insänd av MrJokerit med rubriken: Zonen väldigt svåråtkomlig då ordinarie gång/cykelbana är avstängd för byggarbete.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]