Zon:FalStation

FalStation
Zon FalStation-01.jpg
Falköpings centralstation
Zontyp04.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringFalköping, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGatsten, Asfalt, Betongplattor
Skapad2010-10-31
FalStation på Turfgame.com


FalStation är en turfzon i kommunen Falköping i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en järnvägsstationszon.

Placering[redigera]

På och framför Falköpings centralstation i centrala Falköping. Zonen sträcker sig även ut över spårområdet.

Falköpings centralstation[redigera]

Första stationshuset byggdes i trä 1858 och utformades som en kvadratisk mittbyggnad i två plan av fortifikationsingenjör Adolf Wilhelm Edelsvärd. Trafik- och expeditionslokaler fanns på nedre planet och bostäder i övre våningen. Långa envåningsflyglar innehöll väntsalar, vilorum för väntande nattågspassagerare och restaurationssalar med mera. Stationen bytte namn från Falköping Ranten till Falköping C 1931, och en ny funktionalistisk stationsbyggnad uppfördes 1934 efter ritningar av arkitekt Birger Jonson. Stationshuset är byggnadsminne sedan 1986.

Zonens Issues[redigera]

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]