Zon:FoggyChurch

FoggyChurch
Zon FoggyChurch-01.jpg
Tråvads kyrka, Vara
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringVara, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs, Grus
Skapad2020-08-06
FoggyChurch på Turfgame.com


FoggyChurch är en turfzon i kommunen Vara i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en helig zon.

Placering[redigera]

På kyrkogården söder om Tråvads kyrka, i södra delen av Tråvad mellan riksväg 47 och ån Lidan, ca 8 km öster om centralorten Vara.

Vägbeskrivning[redigera]

Tråvad ligger utmed riksväg 47 mellan Grästorp och Falköping, ca 8 km öster om centralorten Vara.

Tråvads kyrka[redigera]

Tråvads kyrka är en kyrkobyggnad som sedan 2018 tillhör Varabygdens församling (2002—2018 Larvs församling och tidigare Tråvads församling) i Skara stift. Den ligger i kyrkbyn Tråvad i Vara kommun.

Den medeltida kyrka som tidigare fanns på platsen revs 1870. Den nuvarande stenkyrkan, som stilmässigt är en blandning av empir och nygotik, uppfördes 1873 av byggmästaren Johannes Larsson från Varola efter ritningar av arkitekt Axel Fredrik Nyström. Planen består av ett långhus med tresidigt kor i öster och ett torn i väster. Vid norra sidan finns en vidbyggd sakristia. Ytterväggarna är spritputsade. Tornet har hörnkedjor av huggen sandsten från den gamla kyrkan. Långhus, kor och sakristia har sadeltak belagda med skiffer. Torntaket har en fyrsidig huv belagd med skiffer. Ovanför tornhuven finns en åttasidig lanternin med åttasidig tornspira. Lanternin och tornspira är klädda med kopparplåt.

En större renovering genomfördes 1951 under ledning av arkitekt Axel Forssén, då bland annat kaminerna ersattes av elvärme. Den ljusa interiören har emellertid kvar sitt tredingstak och delar av originalinredningen.

Tråvad[redigera]

Tråvad är en tätort i Vara kommun och kyrkbyn i Tråvads socken i Västergötland.

I orten ligger Tråvads kyrka.

Andra zoner i Tråvad[redigera]

Externa länkar[redigera]