Zon:Forngården

(Omdirigerad från Zon:FornGården)
Forngården
Forngården1.jpg
Forngården, Trollhättan
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringTrollhättan, Västra Götaland, Sverige
UnderlagAsfalt, Gräs
Skapad2012-10-29
KuriosaZonen hette tidigare FornGården
Forngården på Turfgame.com

Forngården är en turfzon i kommunen Trollhättan i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Vid Forngården på Vargklyftevägen i östra delen av bostadsområdet Strömslund som ligger på västra sidan om Göta älv, väster om centrala Trollhättan. Zonen ligger i Älvrummets naturreservat.

Forngården[redigera]

I Forngården finns det bland annat en bronsåldersgrav, en klockstapel och byggnader med anor från 1700-talet.

Älvrummets naturreservat[redigera]

Älvrummet är ett naturreservat i Naglums socken i Trollhättans kommun i Västra Götalands län. Reservatet är 61 hektar stort och skyddat sedan 2009. Det utgörs av dalgången som ramar in Göta älv och dess vattenfall. Älvrummet ligger i direkt anslutning till Trollhättans centrum och nås lätt från bl.a. Oscarsbron eller Kopparklinten. Älvrummet är en sprickdal med stora nivåskillnader mellan dalbotten och den högsta toppen, Kopparklinten. Industrialismen har medfört dramatiska förändringar av landskapet med byggnation av kanaler, slussar, kraftverk och industrier. Naturreservatet omfattar två delområden, ett öster och ett väster om älven. Öster om älven, i sluttningen ner mot Kärlekens stig, växer örtrik och högvuxen granskog som skapar en vildmarkskänsla. Granskogen övergår mot älven i hällmarker och strandhällar. I sluttningarna väster om älven finns öppna hällar, rasmarker och tvärbranter. Där finns även lundartad lövskog.

Zonens Issues[redigera]

Närliggande zoner[redigera]

Bildgalleri[redigera]

Externa länkar[redigera]