Zon:GAZone


GAZone
Adolfstorg.JPG
Gustaf Adolfs torg.
Zontyp06.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGatsten
Skapad2010-08-15
KuriosaVästra Götalands mest tagna zon.
GAZone på Turfgame.com


GAZone är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige. Zonen är belägen i landskapet Västergötland och räknas som en monumentzon.

Placering[redigera]

Zonen är belägen mitt på det 6 300 kvadratmeter stora Gustaf Adolfs torg i centrala Göteborg. Mitt på torget står Göteborgs grundare Gustav II Adolf och blickar ut över alla som rör sig i dess närhet. Här hålls bland annat en stor julmarknad, blandade politiska demonstrationer och mycket annat.

Musikhjälpen 2013[redigera]

Under Musikhjälpen 2013 som sändes härifrån så passade Turf på att uppvakta platsen med 5 zoner istället för vanliga en i form av musikhjälpens hashtag.

Gustaf Adolfs torg[redigera]

Gustaf Adolfs torg ligger i stadsdelen Nordstaden i centrala Göteborg vid Stora Hamnkanalen. Det kallades Stora torget eller Stortorget fram till 1854 då Bengt Erland Fogelbergs staty av stadens grundare, kung Gustav II Adolf, placerades på torget. Fram till 1848 hade torget användes som salutorg men inför planerna på att placera Gustav Adolfs-statyn där flyttades den funktionen till Kungstorget. Idag omges torget av Börsen, Stadshuset, Wenngrenska huset och Rådhuset. Det senare inrymmer såväl kommunledning som stadsledningskontor. Rådhuset är ursprungligen ritat av Nicodemus Tessin d.ä. och stod klart 1672. Dess tillbyggnad som stod klar 1936 är ritad av Gunnar Asplund och anses internationellt vara ett av de finare exemplen på tidig funktionalism.

Gustav II Adolfs staty[redigera]

Gustav II Adolfs staty är en bronsstaty av Bengt Erland Fogelberg, uppförd 1854 på Gustaf Adolfs Torg i centrala Göteborg. Statyn som är Göteborgs äldsta offentliga konstverk föreställer Gustav II Adolf pekande med höger hand ned mot torget samtidigt som han tittar i fjärran å andra hållet, och avbildar det tänkta tillfälle när kungen ska ha uttalat "Här ska staden ligga!", och på ett symboliskt plan representerar statyn därmed tillblivelsen av staden Göteborg. Statyn är placerad på en hög sockel i marmor ovanpå ett trappstegsformat fundament i sten. På sockeln finns inskriptionen:
Åt
Konung Gustaf Adolf den Store
Götheborgs grundläggare
af Stadens innevånare
År 1849

Närliggande zoner[redigera]

Bildgalleri[redigera]

Externa länkar[redigera]