Zon:GrenadjärSten

Grenadjärsstenen som gett namn åt denna zon i Sannahed söder om Kumla tätort är ett minnesmärke över det regemente som huserade här åren 1815-1912.