Zon:GudhemKloster

GudhemKloster
Zon GudhemKloster-01.jpg
Gudhems klosterruin
Zontyp11.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringFalköping, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs, Stenplattor
Skapad2016-01-23
GudhemKloster på Turfgame.com


GudhemKloster är en turfzon i kommunen Falköping i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en ruinzon.

Placering[redigera]

Gudhems klosterruin, ca 1,5 km norr om Gudhem intill Gudhems kyrka, ca 9 km norr om Falköping.

Vägbeskrivning[redigera]

Från Falköping ta länsväg 184 mot Skara, drygt 1 kilometer efter avtagsvägen till Gudhem, ta höger mot Gudhems klosterruin och följ skyltningen fram till ruinen. Gratis parkering finns.

Gudhems klosterruin[redigera]

Gudhems kloster var ett nunnekloster i Gudhem utanför Falköping mellan 1100-talet och 1529. Ruinerna efter klostret och klostermuren finns bevarade väl synliga i Gudhem.

Gudhem är en gammal samlingsplats och namnet bör betyda "gudars hem". Platsen ligger på högslätten med utsikt mot Billingen. Den har ett fördelaktigt läge vid den gamla pilgrimsleden som gick från kontinenten via Danmark och Ätradalen till Falan samt Skara och därifrån vidare till Olav den heliges grav i Nidaros i Tröndelagen i Norge. Biskop Andreas Olavi Rhyzelius uppger i sin Klosterbeskrifning från 1740 att "Gudhem fått sitt namn af ordet Gud, emedan här skall i hednatiden varit ett afgudatempel, uppfyllt med hundrade gudar." Till detta lägger hembygdsforskaren Assar Blomberg att templet "enligt en uppgift" ska ha varit helgat åt Tor. Denna uppgift är hämtad från Jomsvikingasagan. Där kallas Gudhem för Goðheimr.

Gudhems nunnekloster hade sin storhetsperiod på 1200-talet.

Nunneklostret var anslutet till cisterciensorden. Efter Katarinas donation byggdes kyrkan om och förlängdes mot öster och vid kyrkans norra sida uppfördes konventsbyggnaderna. Klosterkyrkan försågs med exklusiv huggstensdekor. Dessutom försågs den bland annat med portaler och konsoler. Delar av detta har återfunnits. I klosterkyrkans ruin finns altaret kvar. I långhuset finns rester av leksysteraltaret.

Öster om klostret finns ruiner efter ett hospits. Detta var ett slags gästhem. Klostret var nämligen skyldigt att ta emot resande, inte minst pilgrimer på väg mot Nidaros. Denna plikt blev med tiden så betungande att klostret en period flyttades till Rackeby kungsgårdKålland. Det flyttades därefter vidare till Aranäs, varefter det återkom till Gudhem.

Vid reformationen 1527 drogs klostret in till kronan. Nunnorna fick leva på underhåll från klostrets före detta gods i utbyte mot 72 pund smör. Året därpå, 1528, förlänades det av Gustav Vasa till riddaren Nils Olofsson, med garanti för att nunnorna fick leva kvar i byggnaden på livstid. År 1529 eldhärjades klostret och blev ruin. Orsaken uppges ha varit vådeld. Abbedissan ansökte då hos kungen om att bygga upp klostret igen, och tilläts göra detta, men enbart för egna medel. Nunnorna flyttade då in hos olika privatpersoner i omgivningens allmoge. Så sent som den 15 juli 1540, då klostergodsen förlänades Peder Brahe, fanns det fortfarande kvar nunnor i trakten som levde på sin underhållsgaranti.

Ruinerna användes senare som stenbrott. Emellertid var ännu vid 1600-talets slut kyrkans murar bevarade upp till takhöjd.

Klosteranläggningen grävdes ut och konserverades i etapper 1928–1969.

Klostret har blivit mycket uppmärksammat via Jan Guillous romaner om riddaren Arn Magnusson, vars trolovade Cecilia Algotsdotter (Cecilia Rosa), i romanen satt inspärrad i Gudhems kloster i 20 år.

Gudhem[redigera]

Gudhem är en tätort i Falköpings kommun i Västra Götalands län och kyrkby i Gudhems socken, belägen norr om Falköping.

Externa länkar[redigera]