Zon:GullSpets

GullSpets
Naturreservat.jpg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringGullspång, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs, Skogsmark, Vatten
Skapad2017-06-22
GullSpets på Turfgame.com


GullSpets är en turfzon i kommunen Gullspång i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Denna turfzon ligger längst ut på udden, som börjar vid Brogatan och går ut i Gullspångsälven och ligger i naturreservatet Gullspångsälven, i norra utkanten av Gullspång, cirka 20 kilometer norr om centralorten Hova. Zonen går även ut över vattnet.

Gullspångsälvens naturreservat[redigera]

Gullspångsälvens naturreservat ligger i Gullspångs kommun i Västergötland. Reservatet ligger omedelbart norr om Gullspångs tätort. Gullspångsälven rinner här från Skagern ut i Åråsviken i Vänerns nordöstra del. I den nedre delen av älven ligger Åråsforsarna. Kolstrandskanalen som rinner ut i Kolstrandsviken grävdes under 1970 - 1972 för att ta hand om det större vattenflödet för inte störa laxens lekplatser när kapaciteten i kraftstationen ökades.

Älven har god vattenkvalitet och har ett unikt lax- och öringsbestånd. Gullspångslaxen är en av få kvarvarande sötvattenslevande laxpopulationer i Europa. Inom området förekommer även asp, abborre, gädda, lake, id, mört och ål. Bottenfaunan har högt naturvärde. Det finns en artrik fågelfauna med rörsångare, sävsparv, skäggdopping och sothöna. Där finns även övervintrande fåglar som strömstare, rördrom, smådopping, vattenrall och kungsfiskare.

Amneholm, vid älvens mynning, finns lämningar av en borganläggning som anlades på 1360-talet. Naturreservatet är skyddat sedan 2006 och omfattar 175 hektar.

I reservatet längs älven finns en markerad vandringsled som sträcker sig från Gullspång ner till Amneholm vid Vänern.

Området ingår i det europeiska nätverket för bevarande av biologisk mångfald, Natura 2000.[1]

Gullspång[redigera]

Gullspång är en tätort i Gullspångs kommun i Västra Götalands län. Genom samhället rinner Gullspångsälven som utgör gräns mellan landskapen Västergötland och Värmland. Större delen av tätorten ligger söder om älven, i Västergötland. Gullspång är, trots namn och största befolkningsstorlek, inte centralort i kommunen, utan större delen av kommunförvaltningen är placerad i Hova. I Gullspång har Fortum ett vattenkraftverk som med hjälp av vatten från Skagern producerar el. I Gullspångsälven i Gullspång finns en laxtrappa anlagd år 2004. Trappan är byggd genom att botten på gullspångsälven stegvis har sprängts ut och små "bassänger" har gjutits. Laxtrappan är byggd i en del av älven som under flera år har varit torrlagd, men där vattenflödet kan regleras med de dammluckor som finns vid kraftstationen.[2]

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]

Referenser[redigera]