Zon:Höjentorp

Höjentorp
Zon Höjentorp-01.jpg
Höjentorp Foto: Frihetskapsel
Zontyp11.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringSkara, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs
Skapad2019-06-20
Höjentorp på Turfgame.com


Höjentorp är en turfzon i kommunen Skara i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en ruinzon.

Placering[redigera]

Vid Höjentorps slottsruin i naturreservatet Höjentorp-Drottningkullen, ca 3,5 km norr om Varnhem och ca 16 km öster om centralorten Skara.

Tillgänglighet[redigera]

Inget vidare. Vackra vandringsstigar, men inget för rullstol. Zonen placerad uppe på kullen.

Höjentorp[redigera]

Höjentorp är en kungsgård i Eggby socken i Skara kommun i Västergötland. Den är belägen på en halvö vid den mångbuktiga sjön Skärvalången. Kungsgården uppfördes 1740–1759 och gården är ett statligt byggnadsminne sedan den 25 januari 1935. Vid kungsgården fanns under tidsperioden 1647–1722 Höjentorp slott. Området kring kungsgården utgörs av naturreservatet Höjentorp-Drottningkullen.

Den nuvarande nyklassicistiska herrgården i två våningar med envåningsflyglar härrör troligen från 1730-talet. Manbyggnaden byggdes 1740–1759 och bottenvåning påbyggdes 1814–1817. Även den södra flygeln byggdes 1814–1817. Den norra flygeln är antagligen äldre än den södra.

Höjentorp-Drottningkullens naturreservat[redigera]

Höjentorp-Drottningkullen är ett naturreservat i Skara kommun i Västra Götalands län.

Området är skyddat sedan 1976 och omfattar 900 hektar, varav 280 är sjöareal. Det är beläget norr om Varnhem mitt emellan Skara och Skövde. Reservatet är kuperat med åsar, kullar, gropar och sjöar i ett kamelandskap.

Höjentorp-Drottningkullen är det största av de sex naturreservaten i Valleområdet. Större delen av reservatet uppvisar ett välbevarat och värdefullt kulturlandskap med öppna betes- och åkermarker omväxlande med mer sluten ädellövskog. På kullar och åsar finns betesmarker, ädellövskog och lundvegetation. Det finns många grova ekar och almar som medför stor artrikedom vad gäller lavar, svampar och insekter. Lunglav trivs i miljöer med gamla lövträd.

På våren växer ramslöken på marken. I området trivs törnskata och ärtsångare. I området finns även lövsumpskogar samt rikkärr. Där växer majviva, axag och orkidéer. Sjöarna är kalkrika och hyser kransalger.

Från Drottningkullen i sydöst kan man se ut över naturreservatet och ner mot Varnhems klosterkyrka. Mitt i området ligger Höjentorps gård som har anor från medeltiden.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Zonens Issues[redigera]

  • 2020-03-30 Issue #9569 insänd av Gor med rubriken: Kan nog vara värd ett Ruinattribut.

Bildgalleri[redigera]

Externa länkar[redigera]