Zon:HjoÅnÄrHär

HjoÅnÄrHär
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringHjo, Västra Götaland, Sverige
UnderlagSkogsmark, Grus
Skapad2013-06-16
HjoÅnÄrHär på Turfgame.com

HjoÅnÄrHär är en turfzon i kommunen Hjo i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

På naturstigen längs Hjoån i naturreservatet Hjoåns dalgång, i norra delen av centrala Hjo.

Naturreservatet Hjoåns dalgång[redigera]

Hjoåns dalgång är ett naturreservat i Hjo kommun i Västergötland. Reservatet är ett grönområde kring ån mitt inne i Hjo stad. Där har tidigare varit slåtter- och betesmarker. Nu växer klibbal och grova ekar. Området är 21 hektar och skyddat sedan 2001. I Hjoån finns öring och harr som reproducerar sig där. I grönområdet häckar många fågelarter som t.ex. mindre hackspett, kattuggla och stjärtmes. Hjoåns dalgång är ett kommunalt naturreservat. En naturstig leder från hamnen upp till vattenfallet vid Grebbans kvarn, en sträcka på cirka 2,5 km. Dalgången med dess fall och forsar har sedan medeltiden nyttjats för att driva kvarnar och andra verk. Efter hand grundlades industrier och staden Hjo bildades. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]