Zon:HolmeBridge

HolmeBridge
HolmeBridge2.jpg
HolmeBridge, Trollhättan
Zontyp09.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringTrollhättan, Västra Götaland, Sverige
UnderlagTrä
Skapad2014-05-09
HolmeBridge på Turfgame.com

HolmeBridge är en turfzon i kommunen Trollhättan i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en brozon.

Placering[redigera]

På Holmebron över Ryrbäcken i Ryrbäckens naturreservat, i sydvästra utkanten av Trollhättan.

Ryrbäcken[redigera]

Ryrbäcken är en riktig pärla i Trollhättans södra del. Strömmande och lugnt slingrande letar sig Ryrbäcken ner mot Göta älv. Ravinsystemet är stundom lummigt och frodigt och ger besökaren en känsla av att befinna sig på mer exotiska breddgrader.

Ryrbäckens naturreservat[redigera]

Ryrbäcken är ett naturreservat i Gärdhems socken i Trollhättans kommun i Västra Götalands län.

Reservatet är 43 hektar stort och skyddat sedan 2009. Det är beläget söder om Trollhättans tätort nära bebyggelsen. Det utgörs av Ryrbäcken och dess ravinsystem. Strömmande och lugnt slingrande letar sig bäcken ner mot Göta älv.

Området är lummigt och frodigt. Bäcken kantas av alsumpskog, men här och var finns också ädellövskog och granskog. I en av sluttningarna växer gles ekskog med lundflora. Där påträffas bland annat vippärt och den gula krisslan. På våren blommar svalört, vitsippor, vårlök och blåsippor. Där förekommer även mer ovanliga växter som kransrams och skogsklockan. Längs bäcken växer den storvuxna ormbunken strutbräken. Fågellivet är rikt med bl.a. mindre hackspett, strömstare och forsärla.

Naturreservatet förvaltas av Trollhättans kommun.

Zonens Issues[redigera]

Närliggande zoner[redigera]

Bildgalleri[redigera]

Externa länkar[redigera]