Zon:HovalidaStup

HovalidaStup
Naturreservat.jpg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringBorås, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs
Skapad2020-08-23
HovalidaStup på Turfgame.com


HovalidaStup är en turfzon i kommunen Borås i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Denna zon finns vid Hovalida stup i Kröklings hages naturreservat, i södra utkanten av Fristad, cirka 12 kilometer norr om centrala Borås.

Vägbeskrivning[redigera]

Från Borås tag riksväg 42 mot Vårgårda och Fristad med avfart i Sparsör. Där vägen korsar Viskan, vid den vackra stenbron Öre bro, finns en vägvisare. Följ Hagenvägen fram till reservatets parkering.

Kröklings hages naturreservat[redigera]

Kröklings hage är ett naturreservat i Borås kommun i Västra Götalands län.

Naturreservatet är skyddat sedan 1962. Det är beläget öster om Fristad och 14 hektar stort. Där finns flera naturtyper, bland annat ädellövskog, blandskog och löväng.

Inom området finns två raviner. Den ena ravinen är en förkastning och kallas Hovalida stup. Där finns branta klippväggar, stora klippblock och höga granar. I en ekhage med grova träd finns en rik moss- och lavflora. Längs en bäck finns blandskog där det växer gullpudra, hässleklocka, springkorn och vänderot.

Mellan ravinerna finns ängsmark med slåtteräng. Där kan man finna brudbröd, stor blåklocka och slåttergubbe. Genom reservatet går flera stigar.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Det förvaltas av Västkuststiftelsen.

Andra zoner i Fristad[redigera]

Zoner i Fristad

Externa länkar[redigera]