Zon:IVäntanPåTåg

IVäntanPåTåg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringKarlsborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagBetongplattor, Gräs, Grus
Skapad2013-12-27
IVäntanPåTåg på Turfgame.com


IVäntanPåTåg är en turfzon i kommunen Karlsborg i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Vid före detta Karlsborgs station, på före detta Karlsborgsbanan på Storgatan (riksväg 49), i centrala Karlsborg.

Karlsborgsbanan[redigera]

Karlsborgsbanan, även Statsbanan Skövde-Karlsborg, är en järnväg mellan orterna Skövde, Igelstorp, Tibro, Fagersanna, Mölltorp och Karlsborg. Den öppnades den 27 juli 1876 för allmän trafik och har alltid varit i statlig ägo. Det huvudsakliga syftet med banan var att förse Karlsborgs fästning (färdigställd 1909) med en fraktväg för krigsmateriel, men den förlorade snabbt sitt syfte i och med att fästningen nästan genast efter färdigställandet blev omodern. Järnvägen levde dock vidare, och den elektrifierades 1937.

Persontrafiken fortsatte till 1986 då den, som på de flesta mindre banor på den här tiden, lades ned. Spåret revs dock inte upp, eftersom godstrafik fortfarande pågick. 1993 lades dock även godstrafiken ner. Ett par år senare återupptog ett privat företag godstrafiken mellan Skövde och Tibro, men delen Tibro–Karlsborg förblev outnyttjad. Våren 2003 stängdes den därför av för trafik.

Järnvägsfrämjandet och Föreningen Karlsborgsbanan ville rädda banan från upprivning och förmå Västtrafik att börja köra persontrafik på sträckan igen. Enligt information från Trafikverket skall underhåll upphöra snarast på hela sträckan, vilket möjliggör slutlig avveckling av Karlsborgsbanan efter de tre år som stipuleras i förordningen om statens spåranläggningar.

Det är sedan den 29 augusti 2008 beslutat att järnvägen mellan Tibro och Karlsborg kommer att rivas upp och att underhållet kommer dras in på resterande del av banan mellan Skövde och Tibro. Beslutet är dock överklagat av Karlsborgs kommun, vilket har gjort att banan ännu inte har rivits upp. Spåren är dock delvis överasfalterade.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]