Zon:Illbattingen

Illbattingen
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagCykelbana
Skapad2020-07-08
Illbattingen på Turfgame.com


Illbattingen är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige. Zonen är belägen i landskapet Västergötland.

Placering[redigera]

Denna zon finns på gång- och cykelbanan mellan Ingeborg Hammarskjölds gata och Kvibergsnäs landeri, som numera är förskolan Illbattingen, i stadsdelen Kviberg, i nordöstra delen av Göteborg.

Kvibergsnäs landeri[redigera]

Kvibergsnäs är ett landeri mellan Kviberg och Gamlestaden i Göteborg. De nuvarande byggnaderna uppfördes under första hälften av 1800-talet. Kvibergsnäs är det enda landeriet i Göteborg där både bostadshus och ladugårdsbyggnader finns kvar.

Beskrivning[redigera]

Kvibergsnäs består av en huvudbyggnad och två flygelbyggnader, en kringbyggd ladugård, en trädgård, samt en allé. Vid en inventering år 1899 togs även tre avträdeshus, brygghus och två lusthus upp. Det stora boningshuset har fler än tio rum. Bostadsbyggnaderna består av två våningar i liggande timmer och stående panel i nyklassisk stil. Kvibergsnäs är det enda landeriet i Göteborg där både bostadshus och ladugårdsbyggnader finns kvar. Från landeriets byggnader sträcker sig allén upp till Kvibergsvägen. I söder avgränsas trädgården av Säveån och i öster av Kvibergsbäcken.

Historia[redigera]

Från år 1423 tillhörde Kvibergsnäs Nya Lödöse, men kom vid Göteborgs grundande i stadens ägo och blev landeri. År 1656 innehades landeriet av burggreve Israel Norfelt. Under Laur Böckers innehav från år 1690 kom nya byggnader och en trädgårdsanläggning att uppföras. Landeriets nuvarande utseende tillkom under konsul Jonas Malms tid som innehavare åren 1799–1847, samt under hans familjs innehav efter hans död.

År 1899 löstes landeriet in av Göteborg stad och marken kom att arrenderas ut för jordbruk. Ekonomibyggnaderna användes för jordbruksändamål fram till år 1973. På 1940-talet blev bostadshusen hemsysterskola och har därefter använts som skola och kontor.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]