Zon:IniöKyrka

IniöKyrka
Iniön kirkko.jpg
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty3.png
PlaceringPargas, Lounais-Suomi, Finland
Underlaggrus, gräs
Skapad2018-08-08 11:12:34
IniöKyrka på Turfgame.com


IniöKyrka är en turfzon i kommunen Pargas i regionen Lounais-Suomi (Sydvästra Finland) i Finland. Zonen är belägen i landskapet Egentliga Finland och räknas som en helig zon.

Placering[redigera]

Zonen är placerad utanför Iniö kyrka.

IniöKyrka[redigera]

Iniö kyrka Sophia Wilhelmina ligger på ön Iniö som hör till Pargas stad i Åbolands skärgård. Kyrkan tillhör Väståbolands svenska församling inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

På sockenstämman 1790 beslöt man att en ny kyrka måste byggas då det gamla kapellet var bristfälligt och förfallet. Eftersom orten hade brist på timmer skulle den nya kyrkan byggas i gråsten söder om det äldre kapellet på en bergssluttning mot Norrby. Ritningar till kyrkan beställdes av muraråldermannen Johan Ahlström i Åbo. För att finansiera bygget uppbars två kollekter, en i Åbo stift 1793 och en i hela riket år 1800, De godkändes vid Överintendentsämbetet av hovintendenten Gustaf af Sillén år 1796 med vissa ändringar. Kyrkan uppfördes under åren 1797-1800 av kyrkobyggaren Mikael Piimänen.

Kyrkan är en långkyrka med ett smalare västtorn, troligen i början med en lökkupol, och en sakristia vid korgaveln. Kyrkans yttre mått är 20 x 11 meter, tornet och sakristian vardera 6 x 6 meter. Kyrkan invigdes på midsommardagen 1801 av biskopen i Åbo och Tövsala församlings kyrkoherde Jakob Gadolin. Kyrkan uppkallades efter kung Gustav IV Adolfs nyfödda dotter Sophia Wilhelmina, senare känd som storhertiginna av Baden. Kyrkogården på kyrkans södra sida omges sedan 1820-talet av en stenmur.

På långfredagen 1880 brann Iniö kyrka så att taket, tornet och inredningen totalförstördes. Länsarkitekten i Åbo och Björneborgs län Carl Johan von Heideken gjorde ritningar till reparationen som ett år senare var slutförd. Tornet fick en lanternin som påminner om Åbo domkyrkas tornhuv. Ingången fick en nygotisk tegelomramning och ovanför den sattes upp en trätavla som angav kyrkans grundläggningsår. Denna ersattes 1951 med en tavla av granit. Det inre brädvalvet ersattes av ett sadeltak och arkitekten planerade även den nuvarande predikstolen.

En orgelläktare uppfördes år 1894 men revs på 1960-talet. Altartavlan som skaffades år 1907 är målad av Wivi Munsterhjelm och föreställer herdarnas tillbedjan. I den stora reparationen åren 1967-1968 fick kyrkan värmeledning och elektrisk belysning. Orgeln flyttades till en plats bredvid altaret.


Närliggande zon är Iniö.

Externa länkar[redigera]