Zon:Jordfallet

Jordfallet
Zon Jordfallet-01.jpg
Zontyp09.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringAle, Västra Götaland, Sverige
UnderlagAsfalt, Vatten
Skapad2014-05-24
Jordfallet på Turfgame.com


Jordfallet är en turfzon i kommunen Ale i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en brozon.

Placering[redigera]

Jordfallsbron som går över Göta älv, Bergslagsbanan och E45 mellan Hisingens nordöstra hörn och norra delen av Bohus, ca 6 km söder om centralorten Nödinge-Nol. Zonen går även över vattnet.

Jordfallsbron[redigera]

Jordfallsbron är en landsvägsbro över Göta älv, Bergslagsbanan och E45 mellan Hisingens nordöstra hörn och Bohus. Den har fyra körfält och gång- och cykelbana längs brons norra kant. Segelfri höjd är 11 meter, total höjd 15,5 meter, bredd 17,3 meter. Den är öppningsbar och klaffen är 49,5 meter lång. Bron är totalt cirka 700 m lång.

Namnet Jordfallet kommer från det område på fastlandet vid Bohus, som drabbades av ett jordfall (gammalt namn för jordskred), ca år 1150, när delar av det som idag är vägen Källarliden, rasade ner i Göta älv. Brons östra del, liksom vägen E45 står idag på rasmassorna från det skredet.

Bron öppnades 1966 och ersatte en färjeled som låg strax söder om bron.

Som en del av ombyggnationen av E45 mellan Göteborg och Trollhättan fick Jordfallsbron år 2012 en ny cirkulationsplats över E45.

Bohus[redigera]

Bohus är ett samhälle och en postort i Ale kommun, idag en del av tätorten Surte. Bohus ligger i Nödinge socken vid E45 och Norge/Vänerbanan, öster om Göta älv och drygt 1,5 mil norr om Göteborg.

Historia[redigera]

Det äldre namnet Jordfallet syftar på ett jordskred som inträffade cirka 1150 när landområdet, där Bohus ligger idag, rasade ut i Göta älv. Skredet var till ytan, 37 hektar, det största som någonsin inträffat i Sverige. Den övre gränsen för skredet gick vid Källarliden i dagens Bohus. Jordmassan var tillräckligt stor för att nästan helt täppa till älven som vid denna tid här var 500 meter bred. Som en följd av skredet är dagens älvlöp förskjutet cirka 200 meter åt väster och går i en vid båge runt det utrasade området.

År 1767 öppnades en färjeförbindelse över Göta älv mellan platsen Jordfallet, nära nuvarande Jordfallsbron på östra sidan av älven, och Hisingen på västra sidan. Denna förbindelse ersattes 1966 av Jordfallsbron.

År 1877 öppnades järnvägslinjen Bergslagsbanans del mellan Göteborg och Trollhättan och då tillkom en järnvägsstation med namnet Jordfallet på samma plats. Den 1 november 1900 fick Jordfallet också egen poststation.

Jordfallet var vid denna tid en viktig knutpunkt för trafiken till staden Kungälv, som saknade egen järnvägsförbindelse. Utom väg- och färjeförbindelsen över Hisingen gick det således ångbåt mellan Jordfallet och Gamla torget i Kungälv. Den ökade betydelsen samt närheten till Bohus fästning gjorde att post- och järnvägsstationen 1907 ändrade namn till Bohus. Detta namn gavs därmed till en plats som inte låg i Bohuslän eller dåvarande Göteborgs och Bohus län utan i Västergötland och dåvarande Älvsborgs län.

Andra zoner i Bohus[redigera]

Externa länkar[redigera]