Zon:KimitoChurch

KimitoChurch
KimitoChurch.jpg
Kimito kyrka
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringKimitoön, Lounais-Suomi, Finland
UnderlagGrus, Gräs
Skapad2015-11-16 13:00:00
KimitoChurch på Turfgame.com


KimitoChurch är en turfzon i kommunen Kimitoön (Kemiönsaari) i regionen Lounais-Suomi (Sydvästra Finland) i Finland. Zonen är belägen i landskapet Egentliga Finland och räknas som en helig zon.

Placering[redigera]

Zonen är placerad utanför Kimito kyrka som ligger vid Finnuddsvägen.

KimitoChurch[redigera]

Stenkyrkan är helgad åt S:t Andreas. Sakristian är antagligen den äldsta delen av kyrkan, medan t.ex. pelarna och valven torde ha stått färdiga senast år 1469. Kyrkan är byggd av gråsten och det västra tornet med en lökkupol i barockstil samt vapenhuset tillhör byggnadsskedet efter kyrkans brand i slutet av 1700-talet. Kyrksalen med sex travéer indelas av resliga, åttkantiga pelare i tre jämnbreda och jämnhöga skepp. Den moderna interiören i sakristian härstammar från 1960-talet. Stjärnvalven slogs av murarmästaren Petrus Murator de Kymitto. Han anlitades senare för samma arbete i Åbo domkyrka.

Kyrkans inre har förändrats mycket under åren. När kyrkan var ny fanns inga fönster på norrsidan och golvet bestod av sand och jord. I gamla visitationsprotokoll finns anteckningar över att församlingsborna klagar för att de inte kan se fram till altaret på sommarsöndagarna, eftersom det dammade så mycket i kyrkan då gudstjänstbesökarna rörde fötterna på jordgolvet under de långa gudstjänsterna. Golvet i kyrkan har sedan dess varit täckt av bl.a. gråsten, tjocka plankor och t.om. asfalt, innan det nuvarande tegelgolvet lades.

Klockstapeln är från 1786–1788.

Flera eldsvådor har skadat kyrkan. Kyrkan restaurerades 1920–1922 av Amos Anderson och Armas Lindgren som också gjort altarfönstrets glasmålning.

Museiverket har klassat kyrkan och prästgården som byggnader av riksintresse i Finland.

Närliggande zoner är VisitKimito, KimitoZone och KimitoSport.

Externa länkar[redigera]