Zon:Kindahus

Kindahus
Zon Kindahus-01.jpg
Kindahus, Östra Frölunda. Foto: Gor
Zontyp11.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringÖstra Frölunda, Svenljunga, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs
Skapad2020-05-10
Kindahus på Turfgame.com


Kindahus är en turfzon vid tätorten Östra Frölunda i kommunen Svenljunga i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en ruinzon.

Placering[redigera]

Denna turfzon finns vid ruinerna efter försvarsborgen Kindahus, strax söder om Östra Frölunda samhälle, på Ätrans östra strand, cirka 21 kilometer söder om centralorten Svenljunga.

Kindahus ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och skräpa inte ned.

Kindahus[redigera]

Kindahus (el. Kinnahus alt. Kindaholm) är en fästningsruin i Västergötland. Den ligger på en udde där Ätran och Lillån (Kalvån) möts i Östra Frölunda socken i Kinds härad, omkring 20 kilometer norr om gränsen mot Halland.

Kindahus var Sveriges sydligaste fäste och anlades troligen omkring 1250, och var då det enda gränsfästet mot det danska Halland. Fästningen omtalas första gången 1306 då danske kungen Erik Menved i december 1306 anföll fästningen. Kindahus belägrades och förstördes flera gånger, den sista gången av danskarna 1502.

Namnet Kindahus är belagt i Erikskrönikan (cirka 1330). I Karlskrönikan (cirka 1450) skrivs att Karl Knutsson (Bonde) beordrade att ”... Öresten, Kindaholm...” åter skulle sättas i stånd. Namnet Kindaholm kom således till i mitten av 1400-talet, då borg- och sätesgårdar populärt fick namn på -holm.

Danska trupper under ledning av marsken Claus Rønnow belägrade fästningen 1452. Besättningen, bestående av uppbådad allmoge, försvarade sig i fem dagar, men måste till sist lova att ge upp fästet, om den ej fick undsättning före den första augusti.[1]

Fornlämning L1963:6397 Borg[redigera]

L1963:6397 Borg, Fornlämning, RAÄ-nummer: Östra Frölunda 26:1

Namn på lämning:

  • Kinnaholm
  • Kinnahus

Borgområde, 150x150 meter, bestående av 4 befästningsområden.

  • Det inre befästningsområdet, 56x42 meter (ÖNÖ-VSV), är beläget 8 meter över Ätrans nivå. I VSV en jordvall, 2,5-3 meter bred och 1 meter hög. I V delen en husgrund?, 16x12 meter (N-S) med lämningar av stensatta kanter, en stensatt kulle i Ö delen, och vardera en grop i N och S delen, 1,5 meter djupa. I NÖ delen en grop, 17x14 meter (Ö-V) och 1 meter djup med en inre grop, 4 meter i diameter och 1 meter djup. I N kanten en annan grop, 7x6,5 meter (NÖ-SV) och 0,8 meter djup. I S en fjärde grop, 13x5 meter (N-S) och 1,6 meter djup. I SÖ hörnet gränsas området av Ätran. I Ö och S begränsas området av en torrgrav, 17-22 meter bred och cirka 6 meter djup. I V begränsas området av före detta sankt område, 1,5 meter över Ätrans nivå. Möjligen ett äldre lopp av Ätran.
  • Det yttre befästningsområdet, beläget 6 meter över Ätrans nivå och S om det inre befästningsområdets torrgrav, är 52x36 meter (Ö-V). I Ö och S är en jordvall, 8-10 meter bred och 1-2 meter hög. I NÖ är en förhöjning, 6x5 meter (NÖ-SV) och intill 0,5 meter hög. I SV kanten av denna är en stensamling av 0,2-0,5 meter stora stenar. Inom området har funnits en dansbana. I Ö och S begränsas området av en torrgrav, 16-20 meter bred och cirka 6 meter djup. Denna grav löper norrut ända till Ätran, skild från det inre befästningsområdets torrgrav av en barriär, 4-7,5 meter bred i toppen och cirka 7 meter över Ätrans nivå. I V begränsas området av ovan nämnda före detta sankt område.
  • Det östliga befästningsområdet, beläget 6 meter över Ätrans nivå och N om den förras torrgrav, är cirka 85x20-30 meter (N-S). Längs V och Ö kanten löper vardera en jordvall. Den V som löper i N-S riktning är 6-8 meter bred och 0,5 meter hög. Den Ö (NNV-SSÖ) är cirka 10 meter bred och 1,5 meter hög (den yttersta kanten höjer sig 1 meter över den V vallen och löper som en 2 meter bred rygg). Ö om denna är en torrgrav, 15-20 meter bred och 6 meter djup, som löper fram till Ätran. I torrgraven är grunden till en torkbastu, 12x9 meter (SSÖ-NNV) av 0,8 meter bred kallmur, intill 2,2 meter hög i N. Spismuren är 2x2 meter och 0,5 meter hög. Ö om torrgraven är åker.
  • Det minsta befästningsområdet är 22x18 meter (NNÖ-SSV) och består av en jordvall i NNÖ-ÖSÖ och SSV, 5-9 meter bred och 1-1,7 meter hög, med ingång i SSV, 1 meter bred. Området i NÖ och Ö omgivet av en torrgrav, 2-3 meter bred och 0,4-1 meter djup.[2]

Läs mer[redigera]

Andra zoner i Östra Frölunda[redigera]

Zoner i Östra Frölunda

Bildgalleri[redigera]

Externa länkar[redigera]

Referenser[redigera]