Zon:Klevabäcken

Klevabäcken
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringMunkedal, Västra Götaland, Sverige
UnderlagSkogsmark
Skapad2019-06-16
Klevabäcken på Turfgame.com

Klevabäcken är en turfzon i kommunen Munkedal i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Vid Klevabäckens vattenfall i Kviströms naturreservat öster om Kviström, i sydöstra utkanten av centralorten Munkedal.

Kviströms naturreservat[redigera]

Kviström är ett naturreservat i Foss socken i Munkedals kommun i Bohuslän. Reservatet är skyddat sedan 1991 och är 21 hektar stort. Det är beläget på östsidan av Örekilsälvens dalgång alldeles intill Munkedals samhälle vid Kviström och består av Klevabergets rasbrant mot väster.

Berggrunden består av gnejs med inslag av kalkhaltig dioritskiffer. Tillsammans utgör de goda förutsättningarna för en rik flora. Klevabäcken störtar sig nedför bergsbranten i ett 15 meter högt vattenfall. Nedanför berget har bäcken grävt sig djupt ner och skapat ett kuperat ravinlandskap. I bäckravinen och uppför sluttningarna i området växer lövskog med framför allt alm, ask, lind, lönn, ek och hassel. Floran är rik med bl.a. blåsippa, gullpudra, vårlök, kärrfibbla, springkorn, hässleklocka, liten nunneört, rödblära, och kransrams. På klipphyllor växer den i Bohuslän ovanliga murrutan. Beroende på årstid kan gärdsmyg, rödhake, ormvråk ses i området.

Kviström[redigera]

Kviström (Kvistrum) är en mindre ort sydost om Munkedals centrum i Munkedals kommun, Bohuslän och som numera utgör en del av tätorten.

Vid Kvistrum låg i äldre tider den enda övergången över Kviströmmen (Örekilsälven) för den nord-sydliga vägen genom Bohuslän. En flervalvig stenbro, byggd 1818, leder över Örekilsälven. Här fanns ett gästgiveri och en tingsplats. Den sista tingshusbyggnaden finns kvar och är numera i privat ägo. Det är det stora tegelhuset på höjden öster om före detta E6:an. Kviströms strategiska läge, den mellan branta berg inklämda älvövergången, orsakade att flera slag utkämpades i området, bland annat slaget vid Kvistrum år 1788 under det så kallade Teaterkriget (i Bohuslän kallat Tyttebärskriget).

Intill Kviström ligger Kviströms naturreservat som består av Klevabergets rasbrant mot väster.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]